ЕП изисква бюджетни санкции за страни, подкопаващи върховенството на закона 

 
 

Споделете тази страница: 

Трябва да има конкретни финансови последици за страни от ЕС, които не зачитат принципите на върховенството на закона, смята Парламентът.

Депутатите искат да гарантират обективни съдилища и правилно изразходване на европейския бюджет ©AP images/European Union-EP 

Депутатите подкрепиха законодателство, което би дало правомощия на Европейската комисия да оценява дали някоя страна членка не нарушава принципа на върховенството на закона, не се бори с данъчните измами и корупцията и не изпълнява коректно бюджета на ЕС.

В тези си функции Комисията би била подпомагана от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси.

Ако бъдат установени слабости в управлението на бюджета, Комисията би имала възможност с одобрението на Парламента и Съвета да намали размера на предварителното финансиране и да спре плащанията на европейски средства. Новите правила биха влезли в сила от новия дългогодишен финансов период, който започва от 2021 г.

В дебат на 16 януари с комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер депутатите подчертаха нуждата да се защити върховенството на закона и демокрацията като основни европейски принципи.

В Европа не можеш да избираш само да ползваш правата, но не и задълженията, посочи Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания), която е една от авторките на позицията на Парламента.

Тя припомни, че когато една страна иска да се присъедини към ЕС, тя трябва да отговори на набор от икономически, политически, данъчни и правни критерии. „И после какво става, когато се присъединиш? Означава ли това, че вече си взел изпита, че можеш да правиш каквото си искаш? Разбира се, че не. Изпитът трябва да бъде постоянен“.

Комисар Йотингер заяви, че ЕС ще спечели от новата система, „тъй като ще имаме инструмент, за да защитим Европа, нейния бюджет и следователно нейните граждани от злоупотреби и измами със средства“.

„Ако има проблеми с ползвателите на средства, със страни членки, регионални или местни власти, тези въпроси понякога достигат до съдилищата. В такъв случай във всяка страна членка трябва да бъдем сигурни, че всички съдилища са безпристрастни, че властва върховенството на закона и че има гаранции за безпристрастни решения от безпристрастни съдии“, добави комисарят.

Председателят на комисията по бюджетен контрол Ингеборг Гресле (ЕНП, Германия) изтъкна, че има случаи, в които представители на правителствата използват своето положение, за да се обогатят или да обогатят свои приятели и роднини. „Те придобиват неправомерно европейски средства и неправомерно ги използват. Това законодателство ще ни помогне срещу такива случаи“.

Крайните бенефициенти не трябва да бъдат ощетявани

Законодателният текст посочва, че дори и да се вземе решение за спиране на плащания, засегнатото правителство ще трябва да изпълни съответната европейска програма. Европейската комисия ще трябва да се опита да направи необходимото, за да може финансирането да достигне до крайните получатели на средства.

По време на дебата и Искра Михайлова (АЛДЕ, България), председател на комисията по регионално развитие в ЕП, и Петри Сарвама (ЕНП, Финландия), съавтор на доклада, подчертаха, че изследователите, гражданските организации и отделните хора не трябва да страдат при намаляване или замразяване на финансирането.

Ришард Чарнецки (ЕКР, Полша) обаче постави под въпрос основанията за приемане на законодателството, като заяви: „Въпросът е кой иска да разруши Европа? Дали това са тези, които задействаха вълната от евроскептицизъм в страните членки, или тези, които се месят във вътрешните работи на страните членки?“.

Следващи стъпки

Парламентът е готов да започне преговори за окончателния текст на регламента с представителите на страните членки в Съвета. Те все още не са постигнали обща позиция по въпроса.