Европейският парламент и дейността му за защита на околната среда 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът работи целенасочено за защита на околната среда от промени в климата 

На 5 юни светът отбелязва деня на околната среда, който тази година е посветен на малките острови и промените в климата. Европейският парламент е силно ангажиран с усилията за противодействие на глобалното затопляне. Депутатите приеха редица законодателни мерки за намаляване на емисиите от парникови газове и за преминаване към по-зелена икономика.

В последната година Парламентът одобри правила за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от сухопътния транспорт, за повече информация за енергийното потребление на домакински уреди и за ограничаване на флуорните газове в климатиците и фризерите.


Депутатите подкрепиха развитието на ново поколение биогорива и гласуваха за намаляване на употребата на найлонови торбички в ЕС. Те отложиха аукциони на разрешителни за емисии, за да стабилизират цените на пазара и да насърчат иновациите, водещи до по-чисти технологии.


По-амбициозни цели в областта на климата


Парламентът призовава за налагане на по-амбициозни и обвързващи климатични цели в ЕС и на световно ниво. През февруари депутатите се обявиха за намаление с 40% на емисиите въглероден диоксид в ЕС до 2030 г. спрямо 1990 г., повишаване на дела на възобновяемите източници в енергийния микс на 30% до 2030 г. и подобряване на енергийната ефективност с 40% спрямо 1990 г. Те настояват и за по-голяма ангажираност на ЕС с преговорите за ново световно споразумение, което се очаква да бъде сключено на конференцията в Париж през декември 2015 г.