Споделете тази страница: 

Refugees on a boat on the Mediterranean Sea between North Africa and Sicily who are being rescued by the Italian Navy ©BELGA/dpa/Italian Navy 

ЕС трябва да направи всичко възможно, за да предотврати по-нататъшни трагедии с бежанци, като разшири мандата на операция "Тритон" в Средиземно море, се казва в резолюция, приета от ЕП на 29 април. В нея се призовава и за задължителна квота за разпределение на търсещите убежище сред страните членки на ЕС, по-голям принос в програмите за презаселване, по-добро взаимодействие с трети държави и по-строги мерки срещу трафикантите на хора.

Европейският парламент настоява Европейският съюз и неговите страни членки да дадат ясен мандат на операция "Тритон ", "така че да разшири своя обхват на действие и мандат за търсене и спасяване на европейско ниво" (Операция "Тритон" се координира от Европейската агенция за външните граници - "Фронтекс" и към момента се осъществява само на отстояние от 30 морски мили от италианското крайбрежие).

 

ЕС и неговите страни членки следва да гарантират, че "задълженията по търсене и спасяване се изпълняват ефективно", се подчертава в резолюцията, която беше одобрена с 449 гласа "за", 130 "против" и 93 "въздържал се".

 

ЕП призовава за постоянна европейска хуманитарна спасителна операция в открито море, като "Маре Нострум", в които всички страни членки биха могли да участват с финансиране, оборудване или активи. Евродепутатите призовават ЕС да съфинансира подобна операция.


Страните членки на ЕС също така трябва да продължат да проявяват солидарност и съпричастност чрез засилване на приноса си към бюджетите и операциите на "Фронтекс" и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ), посочват евродепутатите. Европарламентът се задължава и да осигури на тези агенции необходимите ресурси (хора и оборудване) за изпълнение на техните задължения "чрез бюджета на ЕС и съответните фондове".


 

Засилване на солидарността и споделена отговорност сред страните членки


Европейският парламент изразява съжаление, че на 23 април Европейският съвет не се ангажира със създаването на задължителен механизъм на солидарност в целия ЕС. За да отговорят на последните трагедии в Средиземно море със "солидарност и честно споделяне на отговорността", евродепутатите заявяват, че:

 

  • Европейската комисия трябва да създаде задължителна квота за разпределение на търсещите убежище из всички страни членки;
  • държавите членки трябва да използват всички съществуващи възможности за издаване на хуманитарни визи и да обмислят сериозно дали да задействат Директива 2001/55/ЕО относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила или на чл. 78 (3) от Консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз (и двата документа предвиждат механизъм на солидарност при масов и внезапен приток на разселени лица);
  • Страните от ЕС трябва да направят по-големи вноски в съществуващите програми за презаселване; и
  • правилата на Общата европейска система за убежище трябва да бъдат бързо и изцяло транспонирани в националното законодателство и приложени от всички участващи страни членки.

Сътрудничество с трети страни и борба с трафикантите на хора


Резолюцията призовава за по-тясна координация на политиката на ЕС и на страните членки в справянето с основните причини за миграцията и повече сътрудничество с партньорски държави в Близкия изток и Африка.


Тя също апелира за възможно най-строги санкции за трафикантите на хора и настоява страните членки и агенциите на ЕС да работят в по-тясно сътрудничество, за да откриват и проследяват финансирането на тези престъпни мрежи и да идентифицират начина им на действие, така че да им попречат да печелят пари от излагането на риск на живота на мигрантите.

 

Целта на резолюцията е да отговори на последните трагични събития в Средиземно море, на решенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и да предложи пакет от мерки, които да бъдат приети незабавно. Комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи подготвя в момента доклад, който ще отразява насоките на средносрочната и дългосрочната миграционна политика на ЕП.


Допълнителна информация Процедура: незаконодателна резолюция

Повече от 1500  ; 500 души са намерили смъртта си в Средиземно море от началото на 2015 г., заявяват от Международната организация по миграция

Споделяне на цитата: 
Тритон 
  • Съвместна операция, координирана от "Фронтекс", в действие от 1 ноември 2014 г. 
  • Обхваща само 30 морски мили от италианския бряг, не и зоната, където хората са се удавили 
  • Първоначален бюджет: 2.9 милиона евро на месец в сравнение с над 9 милиона евро на месец за "Маре Нострум" 
  • Европейският съвет се ангажира на 23 април да увеличи финансирането и активите на "Тритон", но не и да разшири неговата зона на действие