Мартин Шулц за бежанците: „Нужно е цялостно решение, основано на солидарност“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Снимка на европейските ръководители в началото на срещата на върха на 15 октомври ©European Union 2015 - European Council 

Европа има нужда от обвързваща и постоянно действаща система за преразпределяне на бежанци, заяви председателят на ЕП Мартин Шулц на срещата на държавните ръководители в ЕС, посветена на миграцията. „Европейската солидарност означава споделяне на отговорността и неизоставяне на никого сам“, посочи още той в началото на срещата на върха на ЕС на 15-16 октомври. На нея ще бъдат разгледани и въпросите за икономическия и паричния съюз, референдума във Великобритания и положението в Турция и Сирия.

Въпреки трудностите, свързани с вълната от мигранти, в последните месеци бе постигнат голям напредък, заяви г-н Шулц и изтъкна създаването на съвместна мисия за търсене и спасяване в Средиземно море, борбата с трафикантите на хора, заделянето на повече средства от европейския бюджет за борба с кризата, както и финансирането на хуманитарни организации, помагащи на бежанците.


В същото време председателят на Парламента подчерта нуждата от нова, постоянно действаща система за преразпределяне на бежанци: „Действителността превърна системата от Дъблин в отживелица. Имаме избор дали да се препъваме от една криза в друга и да кърпим краткосрочни решения по отделни въпроси или да излезем с цялостно решение, основано на постоянната солидарност“. Той прикани също така към напредъка относно облекчаването на легалната имиграция.


Шулц посочи още, че външните граници на ЕС трябва да бъдат управлявани ефективно: „Зоната на Шенген ще оцелее, само ако страните-членки под натиск не бъдат изоставени и ако изцяло приложим новата система на наблюдение и оценяване, договорена през 2013 г. Управлението на нашите външни граници е колективна отговорност и трябва да се основава на споделена отговорност, взаимно доверие и солидарност.“


Според председателя на Парламента трябва да бъде оказана подкрепа на Турция, за да се погрижи за двата милиона сирийци, които е приела, но в същото време политическата ситуация в страната е обезпокоителна: „Диалогът е единственият път, за да се гарантира бъдещата стабилност и просперитет на Турция.“


По отношение на Сирия Мартин Шулц прикани за значима дипломатическа инициатива: „Днес Сирия е най-голямото хуманитарно бедствие в света“.


Той също така призова страните в ЕС да ускорят усилията си за създаване на банков съюз в Европа: „Трябва да създадем гаранции за защита на парите на данъкоплатците чрез прекъсване на връзката между дълга на банки и държави“.


Относно очаквания референдум във Великобритания за членството в ЕС г-н Шулц заяви, че е в редовен контакт с британския премиер Дейвид Камерън. „Както съм казвал в миналото, Европейският парламент е открит към всяко едно предложение за подобряване на Европейския съюз“, добави той.