Изследване: 66% от европейците искат решения на ниво ЕС за кризата с мигрантите 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейците очакват общи решения и солидарност по отношение на кризата с мигрантите, показва изследване Евробарометър от септември 2015 г.

Борбата с безработицата и преодоляването на кризата с мигрантите са основните предизвикателства пред ЕС в очите на европейците, показва ново изследване на Евробарометър, проведено по поръчка на Европейския парламент. Близо две трети от запитаните са на мнение, че решенията относно мигрантите трябва да се вземат на ниво ЕС, а не на национално ниво, а около 80% заявяват, че търсещите убежище трябва да бъдат „по-добре разпределяни сред страните в ЕС“. Отговорите обаче варират значително по страни.

Според резултатите от изследването, проведено през септември 2015 г., 47% смятат, че имиграцията е най-голямото предизвикателство пред ЕС, което показва значителен ръст спрямо 2013 г., когато 14% от запитаните са били на това мнение. В България 49% от анкетираните споделят подобно виждане към момента.

На въпроса за това дали повече решения относно мигрантите трябва да се вземат на европейско ниво, 65% в България отговарят утвърдително, което е близо до средното ниво за ЕС (66%). В някои страни този процент е значително по-висок (около 80% в Кипър, Германия, Люксембург, Испания, Холандия), а в други е близо до 40% (Естония, Полша, Словакия).

Около 60% от запитаните българи смятат, че търсещите убежище трябва да бъдат по-добре разпределяни сред страните в ЕС. Средното ниво за ЕС като цяло е 78%, като най-ниските показатели са в страните от Източна Европа, особено в Чехия и Словакия (съответно 33% и 31%).

Европейците изглеждат разделени относно евентуалния икономически принос на легалните имигранти: около половината от анкетираните заявяват, че техните страни „имат нужда от легални имигранти в определени сектори на икономиката“. Повечето страни от Източна Европа обаче не са убедени: само 24% от българите и от унгарците и 19% от словаците са на това мнение.