Споделете тази страница: 

Фоторепортаж относно жените мигранти от Мари Дорини, която пътува из Гърция, Бивша югославска република Македония и Германия.  

Евродепутатите смятат, че има нужда от реформа на политиките на ЕС за миграция и убежище, като тази реформа трябва да съдържа мерки, които да гарантират безопасността на жените бежанци, които освен това често пътуват с деца. Това се казва в проекторезолюция, гласувана във вторник.

„Този доклад подчертаваизключителноуязвимото положениенаженитебежанцив Европейския съюз. Теса избягалиот преследване вродните си страни, като предприемат опасно и рисковано пътуване, за да достигнат добезопасно място. При пристигането си в приемнитецентроветезивече уязвимижени, коитоможе да сажертви на сексуалнонасилие, трафикилидругинасилствени престъпления, са изправени пред допълнителнибариери, които допълнителноизострятуязвимостта им“, каза докладчикът Мери Хънибол (С&Д, Великобритания)


Резолюцията бе одобрена с 388 гласа „за“, 150 „против“ и 159 „въздържал се“.


Взимане под внимание пола в процеса за предоставяне на убежище

 

Според проекторезолюцията, при оценка на молби за убежище, индивидуални и основани на пола форми на насилие като изнасилване, сексуално насилие, генитално осакатяване на жени, насилствени бракове и домашно насилие, следва да бъдат признати за основателни причини за търсене на убежище в ЕС. Евродепутатите също така отбелязват необходимостта от приемни центрове, които вземат предвид и са насочени към ЛГБТИ общността, тъй като насилието срещу тях е често срещано явление в този вид съоръжения.


Докладът съдържа и списък с мерки за гарантиране на нуждите на жените в процеса на търсене на убежище. Сред тях е предоставянето на:


  • отделни спални помещения и санитарни възли за жените и мъжете;

  • интервюиращ и устен преводач от женски пол;

  • специализирани съвети при травми и психологически грижи за жени, пострадали въз основа на своя пол;

  • осигуряването на грижи за децата по време на проверките и интервютата за предоставяне на убежище;

  • информация за жените относно тяхното право да подадат молба за убежище, независимо от своя съпруг като ключов фактор за тяхното овластяване;

  • обучение за специфичните за пола нужди, както и за сексуалното насилие, трафика на хора и гениталното осакатяване
Прекратяване на задържането на деца, бременни жени и жертви на изнасилване


Евродепутатите призовават за прекратяване на задържането на деца, на бременни жени, които търсят убежище, и на оцелелите от изнасилване и сексуално насилие и трафик.


Също така, те потвърдиха необходимост от незабавно отваряне на безопасни и законни маршрути към ЕС с цел подобряване на сигурността и безопасността на жените бежанци и противодействие на мрежите за незаконно превеждане на хора. Допълнително се смята, че законодателството и политиките, свързани с незаконната миграция, не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурите на ЕС за предоставяне на убежище.Равенство между половете


Парламентът одобри и резолюция за равнопоставеност на половете в работата на Европейския парламент, изготвена от Анджелика Млинар (ALDE, Австрия) гласувана с 453 гласа „за“, 173 „против“ и 79 „въздържал се“.Допълнителна информация
Специалист: Maja
Процедура: обща резолюция

55%  ; От началото на 2016 г. жените и децата представляват 55% от хората, пристигащи в Гърция в търсене на убежище в ЕС, в сравнение с 38% през юни 2015 г.

Споделяне на цитата: