Даване на убежище: как да се подобри системата в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Комисията по граждански свободи на ЕП започва разисквания на предложения за промени в регламента от Дъблин, предписващ начина на приемане на бежанци в Европа.

Проблемите с миграционните потоци към Европа в последните години и изпадането в неизвестност на хиляди деца бежанци, пристигнали на европейска територия, показват ограниченията на настоящата система за предоставяне на убежище в ЕС. На 9 март депутатката Сесилия Викстрьом представи пред комисията по граждански свободи своя доклад за нещата, които трябва да се променят в европейските правила, в това число относно споделянето на отговорността за посрещането и приемането на бежанци.

Европейската комисия предложи през април 2016 г. реформиране на единната система за предоставяне на убежище, като целта беше да се внесе повече устойчивост и справедливост при разпределянето на тежестта между страните-членки. Предложението предвиждаше промени в пет области, сред които бе и регламентът от Дъблин - основната рамка, определяща кой отговаря за разглеждането на всяко едно искане за убежище.

Сесилия Викстрьом е водещият депутат в ЕП относно реформирането на законодателството от Дъблин. В четвъртък тя представи своя доклад с предложения за промени в комисията по граждански свободи. Стремежът е да се осигури повече солидарност и споделяне на отговорността между страните-членки за овладяване на миграционната криза.

Системата от Дъблин

Правилата, известни като регламент от Дъблин, налагат принципа, че искането за убежище трябва да бъде разгледано от държавата, през която е влязъл за пръв път в ЕС съответният човек. Целта е да осигури бързо задействане на процедурата и разглеждане на искането по същество от една-единствена държава. Недостатъкът на системата обаче е, че тя натоварва в по-голяма степен страните на външните граници на ЕС.

От общия принцип за това кой трябва да разгледа дадено искане се допускат някои изключения и две основни причини за тях са събирането на членовете на едно семейство и защитата на непълнолетни лица, които не са придружавани от родители. По данни на Европол около 10 000 деца бежанци са в неизвестност, след като са пристигнали в Европа през 2016 г.

Според Агенцията на ООН за бежанците 35% от мигрантите, влезли в ЕС през 2016 г., са деца, много от които не са придружавани от възрастен човек. През 2015 г. 85 482 непълнолетни без придружители са подали искове за убежище в ЕС, което е три пъти повече от 2014 г. Половината от подалите искания са от Афганистан, 13% - от Сирия.