Подобряване на общата система на ЕС за даване на убежище 

 
 

Споделете тази страница: 

В отговор на бежанската криза Европейският парламент работи за подобряване на начина на функциониране на общата система за даване на убежище в ЕС.

Адиба, на 11 години, в палатков лагер в Идомени, на границата на Гърция с БЮРМакедония ©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Стотици хиляди хора през последните години са потърсили убежище в Европа от война и преследване. Европейската система за даване на убежище обаче се оказва неспособна да се справи с наплива. В отговор на кризата с мигрантите Европейският съюз определи като приоритет ревизирането на настоящите правила. Една от основните цели е справедливото разпределение на отговорността за бежанците между държавите-членки.

Промени в регламента от Дъблин

 

Процедурата по искане на бежански статут в ЕС е определена в регламента от Дъблин, който е най-важният елемент от Общата европейска система за даване на убежище. Регламентът посочва коя страна отговаря за разглеждането на искането за убежище, като основното правило, че това е страната, през която търсещият убежище е влязъл за пръв път в ЕС. В редки случаи се отчитат и други фактори - например, наличие на семейни връзки с хора в ЕС или здравословно състояние.

 

Настоящата система, създадена през 2003 г., не предвиждаше преразпределение на търсещите убежище между страните-членки. Ето защо когато броят на бежанците, навлизащи в ЕС, нарасна стремглаво през 2015 г., граничните страни като Италия и Гърция имаха сериозни проблеми да ги посрещнат. Парламентът призовава за промени в системата от Дъблин още от 2009 г.

 

През април 2016 г. Европейската комисия предложи механизъм за подялба на бежанците между страните-членки въз основа на тяхното население и благосъстояние.

 

През ноември 2017 г. Парламентът прие позиция по промените в регламента от Дъблин. Докладът на Сесилия Викстрьом (АЛДЕ, Швеция) поставя ударението върху три основни елемента:

 

  • Всички страни трябва да споделят отговорността за търсещите убежище
  • Държавите с външни граници, които са мястото на пристигане в Европа на повечето бежанци, трябва да поемат отговорност за регистрирането на всички пристигащи хора и за защитата на външните граници на ЕС
  • Хората, които имат нужда от международна закрила, трябва да я получават много по-експедитивно, отколкото това става днес, а тези, които нямат основания да получат убежище, трябва да бъдат връщани по бърз и уважаващ достойнството им начин

С приемането на доклада на г-жа Викстрьом Парламентът изготви позицията си за преговорите с държавите-членки за окончателния вид на законодателството. Преговорите ще започнат, когато държавите-членки постигнат съгласие за своята позиция.

 

Прочетете повече за напредъка по промените в регламента от Дъблин.

Презаселване на бежанци: осигуряване на безопасен достъп до ЕС

 

Презаселването е прехвърлянето на бежанци по искане на Агенцията на ООН за бежанците от страна извън ЕС в страна-членка на ЕС. Това е една от предпочитаните възможности за осигуряването на безопасен и законен достъп на бежанци до ЕС.

 

Парламентът подчертава нуждата от постоянна и задължителна програма на ЕС за презаселване с цел дългосрочно решение на бежанската криза. През юли 2016 г. Комисията предложи приемането на стандартни общи процедури.

 

Следете напредъка по рамката на ЕС за презаселване на бежанци.

 

Идентифициране на търсещите убежище: системата Евродак

 

Всеки, който пресича границите на ЕС, трябва да бъде регистриран, като се вземат отпечатъци от пръстите му; тази информация се съхранява в базата данни Евродак.

 

През май 2016 г. Европейската комисия предложи събирането на допълнителни данни като име, националност, място и дата на раждане, информация за документа за самоличност и лицево изображение.

 

Увеличаването на информацията в системата ще позволи на имиграционните власти по-лесно да идентифицират нелегален мигрант или търсещ убежище, без да чакат да получат всички данни от друга държава-членка. Европейският парламент води преговори със Съвета и с Комисията за законодателния текст.

 

Следете напредъка относно правилата за системата Евродак.

Единни условия за посрещането на мигранти

 

Споделянето на отговорността за бежанците е свързано със сближаването на условията за посрещането им и за предоставянето на закрила. Уеднаквяването намалява натиска върху страните, които предлагат по-добри условия, а също така помага за избягването на ситуации, в които мигрантите сами избират къде да потърсят убежище. Парламентът разглежда няколко законодателни предложения в тази насока.

 

През юни 2017 г. комисията по граждански свободи в ЕП подкрепи нов регламент, уточняващ условията на предоставяне на убежище. Една от целите на предложението е да се гарантира еднакво третиране на търсещите убежище независимо в коя страна е направено искането. Проверете напредъка по досието.

 

Парламентът също така разглежда изменения в директивата за условията за приемане, които трябва да доведат до изравняване на стандартите за посрещане (по отношение на настаняването, достъпа до трудовия пазар и др.) и зачитането на техните основни права.

 

На дневен ред е и засилването на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и превръщането й в пълноценна агенция на ЕС за даването на убежище

 

Научете повече по темата: