Контрол на границите и управление на миграцията в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Миграционната вълна постави въпроси за сигурността на външните граници на Европа. Научете какво прави Парламентът по темата.

Мигранти от Африка чакат на пристанището в Катания за региситриране © UNHCR/Francesco Malavolta 

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. незаконни пресичания на външните граници на ЕС, година по-късно броят им бе 504 000, а през 2018 г. те намаляха до 150 000. Отговорът на ЕС включва мерки за укрепване на граничния контрол и за по-ефективно разглеждане на исканията за убежище.

 

По-строг граничен контрол


В резолюция от април 2016 г. депутатите обвързаха свободата на движение в Шенгенското пространство с нуждата от засилени проверки на външните граници. През април 2017 г. бяха одобрени систематични проверки на всички, които влизат в границите на ЕС, включително на европейските граждани. През октомври 2017 г. Парламентът подкрепи изграждането на обща електронна система за регистрация на всички хора от страни извън ЕС ускоряване на проверките на външните граници.


Освен това депутатите одобриха през юли 2018 г. система, която налага предварителни проверки на всички пътници, освободени от визови изисквания за влизане в ЕС.

 

Нови европейски агенции: за гранична и брегова охрана и за даване на убежище

 

Парламентът подкрепи предложение на Комисията за изграждане на Европейска гранична и брегова охрана. Целта е да се окаже подкрепа на националните гранични власти за подобряване на сигурността на външните граници на ЕС. Новата агенция, която започна дейност през октомври 2016 г., обедини ресурсите на европейската агенция за външните граници Фронтекс и на националните власти, отговарящи за граничния контрол. Планира се тя да има постоянен състав от 10 000 гранични служители до 2027 г.

Депутатите също така подкрепиха трансформирането на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Агенция на ЕС за даването на убежище. Агенцията ще подпомага функционирането на системата за даване на убежище в ЕС и ще работи за уеднаквяването на практиките при разглеждането на искания за убежище от различните страни членки.

 

Споразумението на ЕС с Турция

 

Европейският съюз и Турция постигнаха споразумение през март 2016 г. по план за прекратяване на притока на нередовни мигранти от Турция към ЕС. Съгласно договореностите условията за посрещане на бежанци трябваше да се подобрят и трябваше да се отворят безопасни и законни канали за влизане на сирийските бежанци в Европа.


Три години по-късно броят на нередовно влизащите мигранти от Турция е с 97% по-малко от периода преди споразумението. През юли 2018 г. пък ЕП одобри предоставянето на 500 млн. евро за училищното образование на децата бежанци в Турция.


Връщане на мигранти

 

Един от проблемите за връщането на мигранти е, че в много случаи те не разполагат в себе си с редовни документи за пътуване. Затова през септември 2016 г. Европейският парламент одобри предложение на Комисията за стандартен документ за пътуване за връщане на нередовни мигранти.

Парламентът също така прие правила за подобряване на работата на Шенгенската информационна система с цел улесняване на връщането на нередовните мигранти от страните в ЕС в техните страни на произход.

 

Мерки срещу причините за миграцията

 

В основата на миграцията е бягството на хора от военни конфликти, преследване, етническо прочистване, природни бедствия или крайна бедност. Парламентът поиска изготвянето на дългосрочна стратегия за противодействие на тези фактори.


През юли 2017 г. Парламентът одобри инициатива за мобилизиране на частни инвестиции в Африка в размер до 44 млрд. евро с цел преодоляване на проблемите, тласкащи хората да търсят подслон в Европа. 

 

Прочетете повече за отговора на ЕС на кризата с мигрантите: