Интеграцията на бежанци в Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

През 2015 и 2016 г. 2,5 млн. души потърсиха убежище в ЕС. Интеграцията на тези хора е предизвикателство за Европа и Парламентът има своята роля в този процес.

Сирийката Наджа, на 22 години, посещава курс по английски език в Лерос, Гърция, заедно с дъщеря си Амена © UNHCR/Achilleas Zavallis 

Важна част от отговора на ЕС на кризата с мигрантите са усилията за насърчаване на интеграцията. Макар че тази политика попада предимно в компетенциите на отделните държави-членки, ЕС има инструменти за подкрепа, например чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

 

Позицията на Европейския парламент

 

Депутатите са направили редица препоръки за улесняване на интеграцията на бежанците. В края на 2015 г. те призоваха за по-ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд в интерес на уязвимите социални групи, сред които са и бежанците.

 

През април 2016 г. Парламентът подчерта нуждата от програми, предлагащи на бежанците настаняване, езикови и образователни курсове, междукултурен диалог и професионално обучение.

В резолюция от юли 2016 г. Парламентът призова за мерки за бърза и пълноценна интеграция на бежанците в обществото и на пазара на труда. Резолюцията подчерта значението на образованието и спорта и прикани страните да помогнат на учителите мигранти да си намерят работа като преподаватели.

 

През април 2017 г. комисията по граждански свободи в ЕП предложи в доклад на търсещите убежище да им се дава възможност за работа в ЕС до два месеца след подаването на искането за убежище. Депутатите искат и да се осигурят езикови курсове на тези, които търсят международна закрила, като това следва да стане от момента на подаване на иска.

 

Прочетете повече за мерките на ЕС в отговор на кризата с мигрантите: