Отговорът на ЕС на кризата с мигрантите 

 
 

Споделете тази страница: 

Кризата с мигрантите разкри слабости в европейската система за даване на убежище и застави ЕС да предприеме действия. Прочетете за работата на Парламента.

Гръцката брегова охрана приближава лодка с мигранти в близост до о-в Лесбос © UNHCR/Andrew McConnell 

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. нелегални пресичания на външните граници на ЕС. Макар че през следващите години миграционният наплив намаля и броят на нелегалните пресичания през 2018 г. спадна до около 150 000, ЕС предприе редица стъпки за подобряване на политиката за даване на убежище. Мерките са насочени към засилване на контрола по границите, подобряване на ефективността на връщането на мигранти и подкрепа за интеграцията на бежанците.

 

Споделяне на отговорността за търсещите убежище

 

В основата на единната европейска система за предоставяне на убежище е регламентът от Дъблин, който определя коя страна трябва да разгледа искане за предоставяне на убежище. В общия случай това е първата страна от ЕС, в която е влязъл подаващият искането. Като следствие от това правило гранични страни като Италия и Гърция поеха най-голямата тежест при кризата с мигрантите.

 

Европейският парламент поиска сериозна реформа на системата от Дъблин, както и затягане на граничния контрол и подобряване на способността за проследяване на хора, влизащи в Европа. Депутатите настояват също така за ясни европейски правила, които да разграничават мигрантите от бежанците и да гарантират справедливо и еднакво третиране на търсещите убежище. Освен това те призовават всички страни в ЕС да дадат своя справедлив принос за решаването на проблема - например, като поемат част от търсещите убежище в страни като Италия и Гърция.

 

Прочетете нашата страница за подобряването на общата европейска система за даване на убежище.

Външни граници и миграционни потоци

 

Бежанската криза постави под тежък натиск граничните власти в страните от ЕС. Парламентът призова за засилване на правомощията на европейската агенция за външните граници Фронтекс и през декември 2015 г. Комисията предложи създаването на Европейска гранична и брегова охрана с цел укрепване на сигурността и оказване на подкрепа на националните власти. Новата агенция започна работа през октомври 2016 г. Планира се нейният постоянен състав да достигне 10 000 гранични служители до 2027 г.

 

Депутатите подкрепиха и предложение за превръщането на настоящата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището в пълноценна агенция на ЕС с повече правомощия.

 

Европейският съюз взема мерки и за по-бързо връщане по страните им на онези, чиито искания за убежище са били отказани. През март 2016 г. бе сключено споразумение с Турция за връщане в страната на всички нелегални мигранти, пристигнали в Гърция от там.

 

Парламентът одобри създаването на инвестиционен фонд, който следва да мобилизира частни инвестиции за проекти в Африка. Крайната цел е създаването на благоприятни условия, които да задържат потенциалните мигранти в техните страни на произход.

 

Открийте повече подробности за граничния контрол в ЕС и за управлението на миграционните потоци.

 

Интеграцията на бежанците в Европа

 

Европейският съюз полага усилия да подпомогне социалната интеграция на мигрантите в техните нови страни. Депутатите обсъждат подробен план за действия относно миграцията, предложен от Комисията.

 

Парламентът търси възможности за допълнително финансиране на програми, даващи нови възможности като работа и образование на уязвими групи, включително на бежанци. Депутати подчертават нуждата от мерки, насочени към малкия бизнес и създаващи стимули за назначаването на мигранти.

 

Прочетете за идеите за интеграция на бежанците в Европа.

 

Запознайте се с повече данни за кризата с мигрантите и с последните новини относно работата на ЕП по темата.