Отговорът на ЕС на предизвикателството с мигрантите 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Напливът на мигранти разкри слабости в европейската система за даване на убежище и застави ЕС да предприеме действия. Прочетете за работата на Парламента.

Гръцката брегова охрана приближава лодка с мигранти в близост до о-в Лесбос © UNHCR/Andrew McConnell  

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. нелегални пресичания на външните граници на ЕС. Макар че през следващите години миграционният натиск намаля и броят на нелегалните пресичания през 2018 г. спадна до около 150 000, ЕС предприе редица стъпки за подобряване на политиката за даване на убежище. Мерките са насочени към засилване на контрола по границите и подкрепа за интеграцията на бежанците.


Запознайте се с факти и данни за миграцията и предоставянето на убежище в ЕС.

 

Споделяне на отговорността за търсещите убежище

 

В основата на единната европейска система за предоставяне на убежище е регламентът от Дъблин, който определя коя страна трябва да разгледа искане за предоставяне на убежище. В общия случай това е първата страна от ЕС, в която е влязъл подаващият искането. Като следствие от това правило гранични страни като Италия и Гърция поеха най-голямата тежест при кризата с мигрантите.


През ноември 2017 г. Парламентът прие позиция за преговори със страните членки за преразглеждане на правилата. Националните правителства обаче все още не са достигнали обща позиция по позиция по предложенията и преговорите между Парламента и Съвета не са започнали. Научете за предложенията на Парламента за промени в регламента от Дъблин.

 

Европейският парламент настоява не само за сериозна реформа на системата от Дъблин, но и за затягане на граничния контрол и подобряване на способността за проследяване на хора, влизащи в Европа. През последния мандат (2014-2019 г.) депутатите работиха за ясни европейски правила, които да разграничават мигрантите от бежанците и да гарантират справедливо и еднакво третиране на търсещите убежище. Освен това те искат всички страни в ЕС да дадат своя справедлив принос за решаването на проблема - например, като поемат част от търсещите убежище в страни като Италия и Гърция.

 

Прочетете нашата страница за подобряването на общата европейска система за даване на убежище.

Външни граници и миграционни потоци

 

Бежанската криза постави под тежък натиск граничните власти в страните от ЕС. Парламентът призова за засилване на правомощията на европейската агенция за външните граници Фронтекс и през декември 2015 г. Комисията предложи създаването на Европейска гранична и брегова охрана с цел укрепване на сигурността и оказване на подкрепа на националните власти. Новата агенция започна работа през октомври 2016 г. Планира се нейният постоянен състав да достигне 10 000 гранични служители до 2027 г.

 

Депутатите подкрепиха и предложение за превръщането на настоящата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището в пълноценна агенция на ЕС с повече правомощия. Агенцията ще подпомага функционирането на системата за даване на убежище в ЕС и ще работи за уеднаквяването на практиките при разглеждането на искания за убежище от различните страни членки. Научете повече за предложенията на Парламента.

 

Парламентът подкрепи през ноември 2018 г. значително увеличаване на финансирането за управление на миграционните потоци и граничен контрол за периода 2021-2027 г. в сравнение с бюджета за 2014-2020 г.

 

Открийте повече подробности за граничния контрол в ЕС и за управлението на миграционните потоци.

 

Интеграцията на бежанците в Европа

 

Европейският съюз полага усилия да подпомогне социалната интеграция на мигрантите в техните нови страни. Фондът за даване на убежище, миграциия и интеграция има бюджет от над 3 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и е насочен към ефективно управление на миграционните потоци и прилагането на общ подход на ЕС към имиграцията и даването на убежище.

 

Парламентът търси възможности за допълнително финансиране на програми, даващи нови възможности като работа и образование на уязвими групи, включително на бежанци.

 

Прочетете за идеите за интеграция на бежанците в Европа.