Кризата с мигрантите в числа 

 
 

Споделете тази страница: 

Статистическите данни показват колко сериозна е бежанската криза в Европа. Запознайте се с различни аспекти на тази безпрецедентна ситуация.

Мигранти вървят успоредно на железопътната линия след пресичането на унгарската граница ©UNHCR/Mark Henley 

За криза с мигрантите се заговори през 2015 г., когато броят на хората, потърсили убежище в ЕС, достигна 1,26 млн. души. Много хора загубиха живота си в опити да достигнат до европейските брегове. Съгласно данните на агенцията на ООН за бежанците броят на изчезналите или загиналите през 2015 г. бе 3 771 души, през 2016 г. - 5 022 души, а за първите шест месеца на 2017 г. - над 2 250 души.

 

По-долу представяме данни за кризата с мигрантите в Европа - кои са мигрантите, какво прави ЕС за овладяване на ситуацията и какво е финансовото измерение на мерките.

 

Бежанци и търсещи убежище - какво означават понятията

 

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.

 

Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

 

Гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

 

Данни за предоставянето на убежище в ЕС

 

Само през 2015 и 2016 г. повече от 2,5 млн. души поискаха да получат убежище в ЕС. Властите в страните-членки взеха решения на първа инстанция по 593 000 случая през 2015 г., като повече от половината решения са положителни.

 

Повечето хора, подали искания за закрила по време на пика на кризата през 2015 г., трябваше да почакат до 2016 г. за решението. Тогава властите се произнесоха по 1,1 млн. искания. В 61% от случаите решението бе положително, а над една трета от подалите искания получиха бежански статут, което е най-високото ниво на международна закрила.

 

Брой на незаконните пресичания на външните граници на ЕС

 

Агенцията на ЕС за наблюдението на външните граници Фронтекс събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. През 2015 и 2016 г. бяха отчетени 2,3 млн. случая на незаконно пресичане.

 

Един човек може да пресече външни граници повече от веднъж, така че броят на хората, влезли в Европа, е по-нисък от случаите на незаконно пресичане. Въпреки това данните загатват за сериозния натиск, на който са били подложени страните в ЕС.

 

Някои хора, например икономически мигранти от Северна Африка, са спирани на границата и им е отказвано влизане в ЕС. През 2016 г. на 388 000 души им е отказано преминаване на външните граници на ЕС.

 

Мигранти, пребиваващи незаконно в ЕС

 

През 2015 г. 2,2 млн. души са били незаконно пребиваващи в ЕС, а през 2016 г. такива са били 984 000 души. Тази категория включва хора, които не са се регистрирали по надлежния ред, или такива, които са напуснали страната, отговаряща за разглеждането на тяхното искане за убежище. Това само по себе си обаче не е причина те да бъдат отпратени от ЕС.

 

Значителен брой хора са връщани от ЕС - например, заради отказ по тяхното искане за убежище. Около 533 000 души са приканени да напуснат ЕС през 2015 г., но само 43% от тях са върнати на практика. През 2016 г. около половината от приканените да напуснат 494 000 души са се завърнали у дома.

 

Какво мислят европейците за проблема с мигрантите

 

Миграцията е приоритет на ЕС от няколко години, като са взети редица мерки за овладяване на кризата и за подобряване на системата за даване на убежище. Въпреки всичко според изследване Евробарометър от 2017 г. 73% от европейците искат ЕС да направи повече по кризата с мигрантите. Това бе основен проблем за гражданите и съгласно изследването Евробарометър от 2016 г.

 

Бюджетни измерения

 

При преговорите за бюджета на ЕС за 2017 г. депутатите договориха пакет от 728 млн. евро, предвиден главно за фондове, свързани с миграцията.

 

В консултациите през 2017 г. по прегледа на дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г. бяха одобрени допълнителни 3,9 млрд. евро за мерки във връзка с миграцията.

 

През юли 2017 г. Парламентът одобри инициатива за мобилизиране на частни инвестиции в Африка в размер до 44 млрд. евро с цел преодоляване на проблемите, тласкащи хората да търсят подслон в Европа. 

 

Прочетете повече за отговора на ЕС на кризата с мигрантите и последните новини от ЕП по темата.