Миграцията към Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

Вълната от бежанци е предизвикателство, но и възможност за Европа. Научете какво прави ЕС относно имиграцията, даването на убежище и кризата с мигрантите.

Афганистанци успяват да достигнат до гръцкия остров Лесбос, преодолявайки бурното море ©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Ръстът на миграцията към Европа изисква отговор от ЕС на различни нива. От една страна, подходът на ЕС към мигрантите, влизащи законно или незаконно на територията на страни-членки, е нужно да се адаптира. От друга страна, Европа има единни правила за прием на бежанци и предоставянето им на правен статут на закрила. Кризата с мигрантите изисква и конкретни решения за засилване на контрола по границите и справедливо разпределяне на тежестта от грижите за търсещите убежище.

 

Европейската имиграционна политика

 

Имиграционната политика на европейско ниво е насочена както към легалните, така и към нередовните имигранти. По отношение на легалните имигранти правилата за законно влизане и пребиваване се определят от ЕС. Страните-членки си запазват правото да вземат решения колко души, търсещи работа, да допуснат от страни извън ЕС.

 

Европейският съюз също така има важна роля в подхода към имигрантите, влезли по незаконен път, тъй като той определя правилата за връщането им в страната, от която идват, при спазване на основните им права. От друга страна, няма хармонизация на мерките за интеграция, което означава, че всяка страна приема свои собствени правила. Въпреки това ЕС може да подкрепя процеса, особено с финансови средства.

 

Европейският парламент активно работи по приемането на нови правила на ЕС за нередовните и легалните имигранти. От влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. Парламентът е съзаконодател и решава за европейските директиви и регламенти по тези въпроси наравно със Съвета на ЕС, който представлява страните-членки.

 

За повече подробности прочетете представянето на имиграционната политика на ЕС.

 

Европейската политика за даване на убежище

 

ЕС работи от 1999 г. за изграждане на единна европейска система за даване на убежище. Тази система трябва да включва няколко елемента:

 

  • съгласувани правила за предоставяне на бежански статут в целия ЕС
  • механизъм за определяне коя страна следва да разгледа искането за убежище
  • стандарти за условията на посрещане на бежанци
  • партньорство и сътрудничество със страни извън ЕС

 

От 2005 г. Европейският парламент решава наравно със Съвета относно законодателството в областта на убежището.

 

Научете повече за политиката на ЕС за даване на убежище.

 

Кризата с мигрантите

 

Кризата с мигрантите от последните години е най-голямата от времето на Втората световна война. Само през 2015 и 2016 г. над 2,5 млн. души са подали искания за убежище в ЕС, а агенцията на ЕС за наблюдение на границите Фронтекс е регистрирала над 2,3 млн. случаи на незаконно пресичане на външните граници на ЕС. Над 2 000 души са загубили живота си в Средиземно море през първите шест месеца на 2017 г.

 

Кризата също така направи видими някои слабости в миграционната политика на Европа. Парламентът и ЕС работят за преодоляването им чрез реформиране на правилата за прием на бежанци и създаване на по-справедлива система за разпределяне на търсещите убежище между страните-членки, както и чрез укрепване на граничния контрол и овладяване на нелегалните мигрантски потоци.

 

Прочетете повече за кризата с мигрантите в Европа.