Хуманитарни визи: „правото да бъдеш изслушан, без да рискуваш живота си“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът призовава за въвеждането на хуманитарни визи, които да дадат на търсещите убежище възможност да поискат подслон в Европа по легален път.

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Депутатите приеха на 11 декември предложение, съгласно което хора, търсещи международна закрила, следва да могат да подадат исковете си в посолство или консулска служба на страни от ЕС. За целта текстът препоръчва на Европейската комисия да предложи нова система на ЕС за хуманитарни визи. Разговаряхме по темата с автора на доклада Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания).

Можете ли да представите Вашите предложения за въвеждане на европейска хуманитарна виза?

Над 90% от хората, които искат убежище в Европа, са пристигнали тук по нередовен начин, и ние трябва да се запитаме защо това е така. Отговорът е, че на тях не им е даден никакъв законов начин да достигнат до ЕС. Нашите предложения означават, че бихте имали правото да бъдете изслушани, без да се налага да рискувате живота си и да подлагате себе си и хората, които обичате, на нелегалния трафик на хора.

Нашето предложение е да бъде дадено разрешение на търсещия убежище да влезе на територията на дадена страна от ЕС и да поиска убежище. Това би могло да стане в консулска служба или посолство на страна от ЕС или в делегация на ЕС в чужбина. Това би било решение за онези, които сега нямат друг избор, освен да се подложат на нелегален трафик. Не забравяйте, че поне 30 000 души са загубили живота си в Средиземно море през последните няколко години.

На кого ще бъдат давани такива визи?

Има цял набор от възможни случаи, например семейство, което е част от религиозна общност, подложена на гонения или систематично насилие. Такъв е случаят с християните в Сирия и Ирак или с тези, които не са мюсюлмани в Афганистан. Също така хората от ЛГБТ общността в повечето мюсюлмански страни или етнически общности, чиято безопасност е под заплаха.

Ако това предложение бъде прието от Парламента, какво следва?

Тъй като това е доклад по собствена инициатива, ние не говорим за обвързващо законодателство отведнъж. Това е призив към Комисията да представи законодателен акт, който третира проблема.

Социологически изследвания показват, че имиграцията остава причина за безпокойство за европейците. Какви други предложения има Парламентът по темата?

На първо място, трябва да отделим фактите от възприятията. Широко възприето убеждение е, че миграцията е извън контрол, че има агресивно нахлуване в ЕС, троянски кон. Няма емпирични доказателства в подкрепа на подобна гледна точка; факт е, че броят на хората, които пристигат, е намалял драстично.

Ние имаме мандат да действаме солидарно и да споделяме отговорността чрез единната европейска система за предоставяне на убежище. Въпреки това Съветът е липсващото звено в процеса на вземане на решения в ЕС.

Парламентът е направил всичко възможно, за да осигури законодателство, включително по прегледа на така наречения Регламент от Дъблин, който води до изключително несправедливо разпределение на отговорностите. Ние имаме нужда от обща европейска система за разглеждане на исковете за убежище, която не поставя прекален товар върху страните от Средиземноморието.