Споделете тази страница: 

Статии 

European Solidarity Corps illustration image        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

След финално гласуване по Европейския корпус за солидарност във вторник, млади хора вече имат възможност за доброволческа дейност или работа по схеми, свързани със солидарността в ЕС.

Статии 

A mason lays brick ©AP Images/European Union-EP        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Работници, временно командировани в друга държава на ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Парламента във вторник .

Статии 

Намаляване на разликите по полов признак        

Европа е сред водещите региони в света по отношение на равенство на половете и въпреки това жените продължават да получават по-ниски заплати и пенсии и да са по-слабо представеният пол сред хората, заемащи властови и ръководни позиции. Европейският съюз и отделните страни в него трябва да засилят усилията си за преодоляване на различията във възможностите за кариера и в заплащането, призовава доклад, който бе одобрен от парламентарната комисия по права на жените на 6 февруари.

Статии