Споделете тази страница: 

Командированите ще получават еднакво заплащане за еднаква работа и ще бъдат по-добре защитени от експлоатация©AP Images/EuropeanUnion-EP 
  • Правилата за заплащане в приемащата държава ще важат за всички командировани работници; 
  • Продължителността на командироването е определена за 12 месеца, с възможно удължение от 6 месеца; 
  • Командированите работници трябва да бъдат по-добре защитени срещу измами и експлоатация. 

Работници, временно командировани в друга държава на ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Парламента във вторник .

Новите правила, които бяха приети с 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 въздържали се, имат за цел да осигурят по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.

Осигуряване на справедливо заплащане

 

Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командированите работници. В допълнение на правните разпоредби, държавите членки могат да приложат широки, представителни регионални или секторни колективни споразумения.  Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

 

Подобряване на условията на работниците

 

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а  не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също трябва да осигурят достойни условия за настаняване, в съответствие с  националното законодателство.   

 

Продължителност на командировката

 

Максималният период за командировка е 12 месеца, като тя може да бъде удължена с 6 месеца. Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин.

 

Защита срещу измами

 

В случай на измамна командировка, т.нар. „фирми - пощенски кутии“, държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, поне съгласно условията от Директивата относно командироването на работници.

 

Международен пътен превоз 

 

Новите елементи от реформата на Директивата ще бъдат приложени в транспортния сектор, щом специалното законодателство за сектора, което включва пакет „Мобилност“, влезе в сила. Дотогава версията от 1996 г. на Директивата продължава да бъде приложима.

 

Новите правила ще бъдат приложени до две години

 

Държавите членки на ЕС имат 2 години, за да транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство.

 

Цитати

 

Елизабет Морен-Шартие (ЕНП, Франция), докладчик, каза: „Този вот е крайъгълният камък на мандата на ЕП 2014-2019. Той отразява социалната, икономическа и политическа реалност на Европейския съюз. Той задава ясната позиция към по-социална Европа с по-честна конкуренция за компаниите и по-добри права за работниците. Гласувайки за това споразумение, Европейският парламент доставя по-добри права на работниците и осигурява нужната защита за компаниите“.

 

Ахнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия), съдокладчик, каза: „Европа избира „еднакво заплащане за един и същи труд на едно и също място“. Това е голямо постижение. Колегите могат отново да бъдат колеги, вместо конкуренти. Това е важна крачка към създаването на социална Европа, която защитава работниците и спира компаниите от надпреварата към дъното - Европа, която не заобикаля правилата, а защитава обикновените работещи хора“.

 

Георги Пирински (С&Д, България) каза: "Промените в Директивата въвеждат „еднакво заплащане за същия труд на същото място“ и прилагане на същите национални правила за настаняване, валидни за местните работници. Целта е да се противодейства на експлоатацията на работници от Централна и Източна Европа, практикувана от фирми предимно от Западна Европа, в това число чрез т.нар. „фирми - пощенски кутии“. Истинското преодоляване на проблема обаче е в ускореното сближаване на понастоящем крайно различаващите се равнища на заплати и доходи, мерки за което обаче липсват в предложената от Еврокомисията Многогодишна финансова рамка 2021-2027. "

 

Бързи факти

 

Командирован работник е някой, изпратен от работодателя си да извърши дейност в друга държава от ЕС за определен период от време. През 2016 г. в ЕС е имало 2,3 милиона командировани работници. Броят на командированите е нараснал с 69% между 2019 и 2016 г.