Устойчивост към антибиотици: нови правила регламентират лечението на животни 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът гласува мерки срещу масовата употреба на антибиотици в животновъдството, за да се избегне появата на повече организми, резистентни на лекарства.

На 25 октомври депутатите одобриха регламент за продуктите на ветеринарната медицина, който цели да гарантира, че антибиотиците ще останат ефективни срещу инфекции.

По-малко антибиотици в селското стопанство

Профилактичната употреба на антибиотици за единични животни ще бъде възможна само след решение на ветеринарен лекар и при висок риск от инфекция. Колективното лечение, когато едно животно е болно и се дават профилактично лекарства и на другите, ще бъде позволено само при липса на други алтернативи и с решение на ветеринарен лекар.

Някои видове лекарства ще бъдат запазени за лечението само на хора.

Съгласно новите правила лекарствата не следва да бъдат използвани, за да компенсират лоши условия на отглеждане на животните или за стимулиране на техния растеж.

Какво представлява резистентността на антибиотици? 
  • Резистентността е способността на един микроорганизъм да превъзмогне ефекта от лекарства, насочени срещу него. 
  • Най-честите причини за появата и разпространението на резистентност е прекаленото използване на антибиотици и пренасянето на устойчиви микроорганизми между хората, между животните и между хората, животните и околната среда.  

Изисквания към вносителите

Всички чуждестранни търговци, които предлагат храни на европейския пазар, ще трябва да се съобразяват със стандартите на ЕС за използването на антибиотици.

Стимулиране на иновациите

За да се преодолее проблемът с резистентността, е нужно разработването на нови видове антибиотици. Новите правила предвиждат стимули за изследванията в тази насока.

Медикаментозни фуражи

Отделен регламент, който също бе одобрен на 25 октомври, налага забрана за профилактичната и колективната употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи. Рецепти за такива фуражи ще могат да бъдат издавани само от ветеринари след преглед.

Следващи стъпки

Новите правила ще започнат да се прилагат изцяло от края на 2021 г.

Научете повече за мерките, предлагани от Парламента срещу развитието на резистентност към антибиотици, и за това как ЕС за работи за подобряване на здравето на европейците.