Координаторът на ЕС срещу тероризма: Общи мерки защитават правата ни по-добре 

 
 

Споделете тази страница: 

Жил де Керков 

Европейският съюз е в процес на преосмисляне на политиката си за противодействие на тероризма и това прави поста на Жил де Керков особено важен. Неговата работа е да координира усилията на правителствата на страните от ЕС срещу терористичната заплаха и да прави препоръки за нови мерки. Според г-н де Керков въвеждането на общи норми за целия ЕС гарантира по-добра защита на личните свободи от политики, разработени самостоятелно във всяка отделна страна.

Г-н де Керков ще говори пред комисията по външни работи и подкомисията по сигурност и отбрана в ЕП на 30 март от около 18 часа българско време. Това интервю бе публикувано първоначално на 20 март 2015 г.Може ли ЕС да бъде твърд по отношение на тероризма, без това да е на цената на основополагащи ценности като правото на личен живот?


Европейският съюз винаги се е опитвал да намери верния баланс. Мисля, че трябва да бъдем умни и затова винаги се опитваме да предложим силни предпазни мерки в инструментите, които подготвяме.


В повечето наши инструменти ние сме много по-предпазливи, отколкото отделните страни-членки. Това винаги е била моята гледна точка по отношение на предложението за достъпа до данните за пътуващите със самолет. Парламентът има своите основателни тревоги за правото на личен живот, но ако не приемем европейско законодателство, страните-членки ще разработят свои норми и по този начин ще имаме система, която е по-малко ефективна и ще защитава правата в по-малка степен, тъй като нивото на защита ще е различно от една страна в друга.


Как можем да спрем онези, които искат да се присъединят към джихадистки групи, и как можем да спрем бойци, завръщащи се в Европа, от извършването на терористични актове?


Това изисква много работа за превенция, особено ранното идентифициране на сигнали за радикализация. Ние трябва също така да насърчаваме ползването на добри практики.


Част от процеса е да бъде открит някой, на когото те имат доверие, и да им се помогне да се свържат обратно в обществото. Ние трябва също така да подложим на анализ джихадистката идеология, като Интернет представлява особено голямо предизвикателство. „Ислямска държава“ са добре запознати с възможностите на медиите и знаят как да печелят подкрепа, затова трябва да създадем противопоставящи се послания.


Завръщащите се бойци са вероятно най-голямото предизвикателство. Трябва да оценяваме опасността от всеки един по отделно и да реагираме спрямо него по най-добрия начин. Би било грешка просто да изпратим повечето от тях в затвора, тъй като той е основен инкубатор на радикализация. Ако трябва да изградим рехабилитационна програма като алтернатива на съдебното преследване, нека го направим. Трябва да има подобна програма и за онези, които са вече в затвора.


Каква е ролята на Европейския парламент в борбата с тероризма?


Европейският парламент има много ключова роля. Не само като съзаконодател, но и за обществената реакция, която е нужна за насърчаване на толерантността и за борба както с антисемитизма, така и с нетърпимостта към мюсюлманите. Парламентът е една от институциите на ЕС, които са в най-добро положение да излязат със свежи идеи. Ние трябва да работим повече със заобикалящите ни страни и Парламентът може да вземе участие, като се свърже с парламентите на тези страни.