Депутати в ЕП обсъждат идеи за презгранично сътрудничество в борбата с тероризма 

 
 

Споделете тази страница: 

Access to video:   
       
Интервю с директора на Европол Роб Уейнрайт след изслушването в комисията по граждански свободи 

„Положението със сигурността в Европа се промени драстично през последните години“, заяви председателят на комисията по граждански свободи в ЕП Клод Мораес (С&Д, Великобритания) по време на изслушване на 14 април за борбата с тероризма. Депутати и експерти се обединиха около нуждата от сътрудничество между държавите за противодействие на радикализацията и възпиране на екстремизма. След заседанието потърсихме мнението на г-н Мораес и на Рашида Дати (ЕНП, Франция), която подготвя доклад на ЕП.

Г-н Мораес заяви: „Това изслушване предложи отлична възможност за дискусия между експерти и депутати как да бъде постигнат всеобхватен подход в борбата с тероризма и радикализацията. То също така подчерта съществуващия консенсус относно засилването на презграничното сътрудничество между службите.“


„Терористите винаги ще се възползват от липсата на координация между страните от ЕС“, посочи г-жа Дати, която работи по парламентарен доклад за радикализацията и набирането на европейски граждани от терористични организации. „Нужна ни е ясна и обвързваща рамка за по-добро сътрудничество между разузнавателните служби в рамките на ЕС, както и с други страни, които са жертви на тероризъм и джихадизъм. Спешно трябва да се обучи персоналът на затворите за откриване и превенция на радикализацията“, добави тя.


По време на изслушването бе повдигнат въпросът за ролята на интернет и социалните медии в радикализацията. Експертите обсъдиха инструментите, които ЕС може да използва в борбата с тероризма, както и възможностите за подобряването им.