Рашида Дати: „Отговорът на радикализацията трябва да бъде европейски“ 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Рашида Дати е авторка на доклада на ЕП за предотвратяването на радикализацията  

Над 5 000 граждани на ЕС са се присъединили към терористични организации в Ирак и Сирия. Авторката на доклад на ЕП Рашида Дати (ЕНП, Франция) призовава за решение на европейско ниво.

Комисията по граждански свободи на ЕП гласува на 19 октомври доклад за предотвратяването на радикализацията и вербуването на европейци от екстремистки групи. Разговаряхме с авторката на доклада Рашида Дати (ЕНП, Франция).

Борбата срещу тероризма остава основно компетенция на страните-членки. Необходим ли е европейски подход към проблема?

През последните две години радикализирани европейски граждани извършиха терористични актове в различни страни. В тези страни, както и в други в ЕС, съществуват разсадници на радикализация. Европейските граждани се придвижват свободно в рамките на Шенгенското пространство.

Затова ние се сблъскваме с една заплаха, която засяга всички нас, и отговорът трябва да бъде задължително европейски. Това не означава по-малки правомощия на страните-членки, а повече координация и сътрудничество.

Вашият доклад набляга на предотвратяването на радикализацията вместо на репресивните мерки срещу нея: какви са стъпките, които предлагате?

Дълго време нашата политика беше само да реагираме на събитията, но трябва да работим в перспектива: да представяме нашите контрааргументи на тези на терористите онлайн, да притискаме Интернет гигантите да забранят незаконното съдържание, да изолираме радикализираните затворници, да провеждаме диалог с различните религиозни общности, да предотвратяваме радикализацията чрез обучение, да се борим с каналите, финансиращи тероризма, чрез осигуряване на по-голяма прозрачност на външните финансови потоци.

Според доклада Интернет е един от основните пътища за радикализация. Знаем, че вече се събират много лични данни онлайн. Нужно ли е да продължим в тази насока?

Тук не става толкова въпрос за нови мерки за наблюдение, колкото за правилното прилагане на вече съществуващите и най-вече за споделяне на информацията с нашите европейски партньори.

Най-големият проблем на Интернет е публикуването и разпространението на незаконно съдържание. Интернет гигантите трябва да поемат своята отговорност: ако те не сътрудничат или не покажат желание за това, предлагам срещу тях да бъдат повдигани обвинения за престъпления.

Прочетете за предприеманите мерки на европейско ниво за борба с тероризма.