Клаузата за обща отбрана на ЕС: какво казва Договорът и какво следва на практика 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете повече за клаузата за обща отбрана на ЕС  

Непосредствено след терористичните актове в Париж през ноември Франция поиска помощ от другите страни в ЕС, като задейства клауза за съдействие в договорите, която не бе използвана преди. Това повдигна много въпроси относно процедурата и ролята на ЕС в нея. Депутатите приеха резолюция на 21 януари, с която заявяват, че този случай трябва да послужи като стимул за засилване на европейската политика за сигурност. Вижте нашата инфографика и научете повече за клаузата за обща отбрана.

Клаузата в Договора за Европейския съюз


С промените в Договора от Лисабон през 2009 г. бе въведен член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз, който налага на страните в ЕС задължение да помогнат на друга страна-членка, станала „обект на въоръжено нападение на своя територия“. Тази подкрепа трябва да бъде в съответствие с евентуални ангажименти в рамките на НАТО.


Не е установена формална процедура и текстът не изисква изрично, че помощта трябва да бъде военна, което дава възможност за маневриране на страни с традиционен неутрален статус като Австрия, Финландия, Ирландия и Швеция.


Двустранни консултации за формата на съдействие


От отправянето на искането за съдействие на 17 ноември 2015 г. Франция води двустранни консултации със страните-членки, за да уточни характера на предлаганата помощ. Някои страни изразиха готовност да се включат в операции срещу терористи в Сирия и Ирак, други са склонни да увеличат присъствието си в рамките на международни сили по света, за да заменят френски войски и да улеснят тяхното предислоциране.


Ролята на ЕС


Точната форма на съдействие се договаря на двустранно ниво, което ограничава ролята на ЕС. Въпреки това органите на Съюза биха могли да координират и да улеснят процеса.


Депутатите приеха резолюция на 21 януари, в която отбелязват, че активирането на клаузата е "уникална възможност за полагане на основите за силен и устойчив Европейски съюз за отбрана". Депутатите приканиха също така ръководителката на външната политика на ЕС да предложи практически насоки, които да оползотворят потенциала на европейските институции за улесняване на прилагането на клаузата.

Правният текст 
  • В случай, когато държава-членка стане обект на въоръжено нападение на нейната територия, другите държави-членки са задължени да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат, в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации. Това не засяга специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на някои държави-членки.  
  • Ангажиментите и сътрудничеството в тази област са съвместими с ангажиментите, поети в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор, която остава за държавите, които членуват в нея, основа на колективната им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване.