Борба с тероризма: Парламентът одобри разширени правомощия на Европол 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете повече за работата на Европол  

Европейската полицейска служба Европол се сдобива с нови правомощия, които трябва да улеснят идентифицирането и обезвреждането на терористични заплахи.

Европол

Европол е създаден през 1999 г., а от 2010 г. функционира като агенция на ЕС. Основната му задача е да подпомага страните-членки в борбата с организираната престъпност и тероризма, като допринася за обмена и анализа на информация. В централата в Хага, Холандия, работят 900 души.

Европол няма преки правомощия да осъществява разследвания в страните-членки или да арестува заподозрени лица, но с работата си съдейства за провеждането на над 18 000 трансгранични разследвания всяка година в области като трафика на наркотици и хора, тероризма и електронните престъпления.

Нови правомощия

Законодателните промени, които депутатите одобриха, засягат по-лесното формиране на специализирани отдели за борба с нови заплахи, както и ясни правила за функционирането на центрове като новия Европейски център за борба с тероризма, започнал работа на 1 януари 2016 г.

С новите текстове се урежда и обменът на информация с частни компании – например, искания от Европол към Facebook за премахване на страници на терористични мрежи като т.нар. „Ислямска държава“.

Промените съща така засилват защитата на личните данни и инструментите за демократичен контрол върху работата на агенцията.

Процедура

Представители на Парламента и Съвета постигнаха предварително споразумение по законодателните изменения на 26 ноември 2015 г., а на 30 ноември парламентарната комисия по граждански свободи даде своето одобрение.

Окончателното гласуване се проведе на 11 май. Вследствие на това законодателството ще влезе в сила от 1 май 2017 г.

Прочетете повече за ролята на ЕП в борбата с тероризма и за предприеманите мерки.