Срещу тероризма на всички фронтове: елементи на европейския отговор 

 
 

Споделете тази страница: 

Около 5 000 европейци са се присъединили към терористични групировки по света, което ги прави заплаха за сигурността на ЕС. Парламентът е на път да приеме текстове, които целят да криминализират подготовката на атентати и да наложат задължителни проверки за европейски граждани, влизащи в или излизащи от ЕС. Депутатите работят също така и по мерки срещу радикализацията и набирането на нови поддръжници от терористите. Гледайте нашия видеоматериал, за да научите повече.

Гласувания в комисията по граждански свободи


На 4 юли парламентарната комисия по граждански свободи гласува предложение, което обявява за престъпление действия, подготвящи терористични актове – например, получаване на обучение в или извън Европа, пътуване в чужбина за присъединяване към терористични групи или финансиране на терористична дейност. Така би се допълнило вече съществуващото европейско законодателство, насочено срещу самите актове.


Същата комисия прие на 21 юни друго предложение, което регламентира задължителното извършване на проверки на външните граници на ЕС за европейски граждани, напускащи или влизащи в ЕС. Властите ще трябва да се уверят, че гражданите не прикриват истинската си самоличност, като използват откраднати или фалшиви документи на външни въздушни, морски или сухопътни граници. По темата сега предстоят преговори със страните-членки.


Срещу набирането на нови терористи


Предотвратяването на терористични актове започва с борбата срещу радикализацията, посочва депутатката Моника Холмайер (ЕНП, Германия) във видеоматериала. През ноември 2015 г. Парламентът прие резолюция, в която подчерта, че образованието и социалното приобщаване са начините за намаляване на привлекателността на терористични групировки.


Друг елемент в борбата е противодействието на идеологическите послания на „виртуалния халифат“, както го определя Жил де Керхов, координатор на ЕС срещу тероризма. Смята се, че свързани с „Ислямска държава“ лица публикуват 100 000 туита всеки ден. Парламентът наскоро гласува за укрепване на функциите на Европол по наблюдение на социалните мрежи.


Какво предстои


В следващите месеци Парламентът ще работи и по законодателни мерки, правещи по-трудно набавянето и притежаването на оръжия от екстремисти.