Финансиране на тероризма: „Ако прекъснем логистиката, решаваме проблема“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Хавиер Нарт 

За да прекъснат финансовите потоци за тероризма, депутатите насочват вниманието си към прането на пари. Прочетете за конкретните мерки в нашето интервю.

Депутатите подкрепиха на 1 март доклад, препоръчващ засилване на сътрудничеството между правораздавателните агенции в ЕС. Авторът на текста Хавиер Нарт (АЛДЕ, Испания) обясни предложенията в интервю.

 

Какъв е основният акцент на доклада?

 

Всяка една престъпна дейност е основана на логистика - така че ако прекъснем логистиката, решаваме проблема. Аз предлагам начини за борба срещу логистичната подкрепа за престъпния джихадизъм.

 

Първият подход е предотвратяването на престъпността и защитата на всички общности. Основните общности, които са подложени на нападения, са мюсюлманските - броят на мюсюлманите, загинали вследствие на тероризъм, е 200 пъти по-голям от броя на жертвите немюсюлмани.

 

Какви конкретни мерки предлагате?

 

На първо място, събиране на разузнавателни данни. Създаване на платформа за редовни срещи на разузнавателните служби и доброволен обмен на информация. Освен това - създаване на база данни, чрез която разузнавателните служби могат да обменят информация, отново на доброволен принцип.

 

На второ място, важно е да се разследват финансовите транзакции, като същевременно изцяло се спазва правото на личен живот. Трябва да намерим баланс между свободата и сигурността. Затова ние ще се опитаме да дадем инструментариум за разследване на подозрителни преводи, направени от подозрителни лица или институции.

 

Как ще стане това на практика?

 

При традиционните начини на плащане като хавала (небанкова мрежа, улесняваща преводи в арабските страни и в страни от Южна Азия - бел. ред.), това означава поддържането на записи, които посочват кой ти дава парите и къде се прехвърлят те.

 

Освен паричните преводи ние трябва да обърнем внимание на трафика на злато, скъпоценности и творби на изкуството. Има начини за набавянето на пари за тероризъм чрез активи като тези. Днес в държавите от ЕС има различни закони за търговия със злато и скъпоценни камъни - ние трябва да ги хармонизираме. Тероризмът е наднационална престъпна дейност. Ние трябва да имаме цялостен подход, координация и хармонизирани действия срещу финансирането му.

 

Прочетете повече за работата на Парламента по противодействие на терористичната заплаха и за предприеманите мерки от ЕС.