Споделете тази страница: 

Евродепутатите призовават за отрязване на източниците на доходи за джихадистиn ©AP Images/European Union-EP 
  • създаване на антитерористична платформа за финансово разузнаване на ЕС;
  • списък на лица и дружества, функциониращи при непрозрачни режими;
  • следене на съмнителни организации и транзакции, предплатени карти и виртуални валути.

За да спрат финансовите потоци на терористични организации, държавите от ЕС трябва да следят съмнителни транзакции и активно да споделят разузнавателни данни, призовават евродепутати.

В четвъртък евродепутатите гласуваха незаконодателна резолюция, в която се казва, че спирането на източници на финансиране като незаконна търговия със стоки, оръжия, петрол, наркотици, цигари или антики, е от изключителна важност в борбата срещу тероризма.

 

Те посочват, че част от това финансиране се генерира в Европа, например, от международни организации с нестопанска цел, благотворителни организации, фондации и мрежи, които имат добри връзки в рамките на ЕС и предоставят прикритие за злонамерени практики.

 

Евродепутатите призовават Съвета на ЕС, Комисията и Европейската служба за външна дейност да:

 

  • установят активен обмен на информация и координация между финансовите институции, службите за сигурност и разузнавателните агенции. Това трябва да се случи чрез антитерористична платформа за финансово разузнаване на ЕС, която да бъде управлявана от Европол и да включва база данни със съмнителни транзакции;
  • изготвят списък на лица и дружества, действащи в рамките на непрозрачни режими с високо ниво на съмнителни транзакции, както и да засилят следенето на съмнителни организации, които участват в незаконна търговия, контрабанда, фалшифициране и други видове измами;
  • задължат банките да следят предплатените дебитни карти, за да гарантират, че те могат да бъдат зареждани само чрез банкови преводи и банкови сметки, чийто титуляр може да бъде идентифициран;
  • наблюдават местата за поклонение и образование, институциите, благотворителните организации и културните центрове, когато е налице основателно подозрение за връзки с терористични групи;
  • оценяват дали виртуални валути, криптовалути, технологии за блоквериги и финансови технологии спомагат за финансирането на терористични организации и трябва да бъдат регулирани на ниво ЕС.

 

Препоръките на Парламента за прекъсване на източниците на финансиране за терористични организации бяха приети с 533 гласа „за“, срещу 24 „против“ и 43 „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Хавиер Нарт (АЛДЕ, Испания) каза: „Предлагаме нов микрофинансов подход, който цели да прекъсне финансовите преводи към джихадистки терористични групи: по-добри проверки на анонимни, предплатени дебитни карти, надзор на приходите, получавани от центрове за поклонение и култура, както и създаване на обща информационна платформа за разузнавателните служби и регистър за съмнителни транзакции.“