„Изкупителна жертва“: проблемите на Шенгенското пространство 

 
 

Споделете тази страница: 

Шенгенското споразумение за пътуване без граничен контрол в Европа е заплашено заради проблеми със сигурността и даването на убежище, предупреждава Парламентът.

Шенгенска виза в паспорт ©AP Images/European Union-EP 

Шенген е под „огромен натиск“, заявяват депутатите в доклад, който бе одобрен на 30 май. „Националните правителства превърнаха Шенген в изкупителна жертва за провалите в политиката за сигурност и слабостта на европейската система за даване на убежище. Въпреки това Шенген не е проблемът, а решението“, заяви докладчикът на ЕП Карлуш Коелю (ЕНП, Португалия).

 

Той предупреди, че стоварването на вината върху свободното движение може да има тежки последици: „Ако Шенген умре, тази Европа на гражданите, която имаме днес, ще изчезне“.

 

Трудни времена за Шенгенското пространство

 

На теория всеки човек подлежи на граничен контрол единствено на външна граница на Шенгенското пространство. От 2015 г. обаче бяха въведени проверки на някои вътрешни граници в отговор на бежанската вълна и на серията от терористични нападения в Европа.

 

Потокът от имигранти бе възприет като заплаха за вътрешната сигурност и засегнатите страни се възползваха от клаузи в Шенгенското споразумение, за да въведат граничен контрол. Тези мерки са предвидени за изключителни случаи и следва да имат временен характер, но повече от две години по-късно нормалното функциониране на Шенгенското пространство не е възстановено.

 

Към момента шест страни прилагат гранични проверки: Франция, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия. „Вътрешните граници все още са налице главно защото ние плащаме цената за проблеми извън обхвата на Шенген като политиката за даване на убежище“, заяви г-н Коелю.

Ако Шенген умре, тази Европа на гражданите, която имаме днес, ще изчезне

Карлуш Коелю 

Докладчик на ЕП за Шенгенското пространство

Споделяне на цитата: 

Цената на граничния контрол

 

Граничните проверки забавят движението на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС. Около 1,7 млн. души пътуват всеки ден през граница в ЕС, за да отидат на работа. Те, заедно с туристите и превозвачите, са най-засегнатите от мерките. Самият контрол е свързан с поемането на административни и инфраструктурни разходи.

 

Изследване, поръчано от Парламента, оценява евентуалните разходи от пълно спиране на действието на Шенген за две години във всички страни на 25-50 млрд. евро.

 

Мерки за преодоляване на проблемите

 

Европейският съюз е предприел редица стъпки за укрепване на Шенгенското пространство. През април 2017 г. бяха въведени систематични проверки за самоличността на всеки, който влиза в ЕС. Нова система за регистрация при излизане и влизане в зоната засича движението на граждани на други страни.

 

Беше създадена и Европейска гранична и брегова охрана, за да се засили наблюдението върху външните граници. В същото време Европол получи допълнителни правомощия в борбата с тероризма.

 

В доклада си депутатите подкрепят очертаната от Европейската комисия пътна карта за възстановяване на свободното движение. „Решението е да се намери политическа воля“, посочва Карлуш Коелю. „Въпреки европейската рамка границите си остават национални. Затова страните-членки са тези, които трябва да променят нещата“.

 

Подкрепа за членството на България и Румъния

 

Депутатите използват възможността, за да повторят още веднъж заключението си, че България и Румъния са готови да се присъединят към Шенгенското пространство, и призовават Съвета да вземе нужното решение: „България и Румъния изпълняват изискванията вече от седем години. Ако играеш по правилата, трябва да получиш това, на което имаш право“, казва Карлуш Коелю.

Шенген в числа 
  • 26: страни, участващи в Шенгенското пространство 
  • 4: страни извън ЕС, които са част от Шенгенското пространство: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария 
  • 6: членки на ЕС, които не са част от Шенген - Великобритания, Ирландия, Румъния, България, Кипър, Хърватия 
  • 50 000: километра външни граници на Шенгенското пространство 
Карта на Шенгенското пространство