Facebook Live: депутатът Артис Пабрикс отговаря как ще укрепим границите на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Задайте Вашите въпроси към докладчика на ЕП за Европейската гранична и брегова охрана!  

Европейският парламент е на път да приеме планове за укрепване на външните граници на ЕС чрез създаването на Европейска гранична и брегова охрана и засилването на ролята на агенцията на ЕС за граничен контрол Фронтекс по връщането на мигранти. Можете да научите повече по темата директно от депутата Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия), отговарящ за изготвянето на позицията на Парламента. Прочетете как можете да зададете въпроси и се присъединете към нас във Facebook Live в сряда!

Повече координация и сътрудничество


Със създаването на Европейска гранична и брегова охрана се цели възстановяването на Шенгенското пространство за свободно движение. Ролята на Фронтекс би била да предоставя помощ и персонал чрез Европейската брегова охрана за преодоляване на кризи при управлението на границите. Ако се появи опасност за Шенгенското пространство, а някоя страна-членка не изпълнява общите решения на Съвета, другите страни в ЕС ще имат право да върнат граничните проверки на границите си с нея.


Фронтекс също така ще играе по-значима роля при връщането на мигранти към техните страни на произход и ще трябва да се отчита редовно пред депутатите. Парламентът ще участва и в процедурата по избора на изпълнителен директор на агенцията.


Процедурата в ЕП тази седмица


Депутатите и страните-членки в Съвета вече проведоха консултации по темата и достигнаха неофициално съгласие, което сега трябва да бъде потвърдено от двете институции.


Комисията по граждански свободи гласува по въпроса на 4 юли. На следващия ден ще се проведе пленарен дебат, а гласуването в пленарна зала е насрочено за 6 юли.


Дискусията на живо с докладчика на ЕП


В сряда от 12 часа българско време ще разискваме укрепването на границите на ЕС с депутата Артис Пабрикс, който представляваше ЕП при преговорите със Съвета. Задайте Вашите въпроси към него в коментарите на нашата страница във Facebook.