Отбрана: как Парламентът насърчава сътрудничеството в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

В една непредсказуема международна среда нуждата от обща отбрана се засилва и Парламентът предлага начини за задълбочаване на европейското сътрудничество.

Парламентът настоява за обединяване на усилията за отбрана на държавите-членки в ЕС ©AP Images/European Union - EP 

Проучването Евробарометър от март 2017 г. показа, че над две трети от европейците искат по-голяма намеса от ЕС в областта на отбраната и сигурността. Това е позиция, която напълно се споделя от Европейския парламент - депутатите неведнъж са заявявали, че държавите-членки трябва да покажат по-голям ангажимент, да увеличат инвестициите и да обединят ресурсите си. Това би създало синергия и би увеличило ефективността за всички държави в ЕС, без да се стига до създаването на европейска армия.

 

Европейската комисия публикува на 7 юни документ, разискващ бъдещето на общата отбрана. Прочетете в тази връзка за идеите, отстоявани от Парламента по темата.

 

Икономии от мащаба

 

Взети заедно, страните в ЕС се нареждат втори по големина на отбранителните разходи. През 2016 г. САЩ са изразходвали 546 млрд. евро, ЕС - 206 млрд. евро, а Китай е далеч назад със 131 млрд. евро. Въпреки че въпросите на отбраната се решават от отделните държави-членки, Парламентът последователно настоява за увеличаване на бюджетите до 2% от БВП.

 

Инвестициите обаче не са единственото нещо, което европейските страни могат да направят. По експертни оценки ЕС разхищава 26,4 млрд. евро всяка година, тъй като страните закупуват дублиращо се оборудване, натрупват свръхкапацитет и създават пречки пред участието на доставчици от други страни от ЕС в търговете за държавни поръчки. Тази сума се равнява на общия бюджет за отбрана на Франция и Холандия.

 

Парламентът призовава държавите в ЕС да закупуват съвместно военна техника и по този начин да се възползват от икономии от мащаба. В резолюция от ноември 2016 г. депутатите посочват как държавите-членки могат да обединят усилия, да създадат мултинационални сили и европейско командване за кризисни ситуации. Това би позволило на ЕС да реагира по-бързо и енергично на заплахи за сигурността.

Изследвания в областта на отбраната

 

Икономическата криза доведе до свиване на бюджетите за отбрана, което се отрази върху изследванията в областта. Парламентът разглежда общите изследователски проекти като възможно решение. Бюджетът на ЕС не би могъл да замени инвестициите на държавите-членки, но може да подпомогне страни, които работят заедно.

 

За да се максимизира резултатът и ефективността на разходите за отбрана, Комисията предложи през ноември 2016 г. план за действия за европейска отбрана и създаване на Европейски фонд за отбрана. Парламентът подкрепя тези инициативи като начин за финансиране на общи проекти с добавена стойност на европейско ниво.

 

Сътрудничеството трябва да бъде водещ принцип

 

В резолюция от март 2017 г. Парламентът подчерта, че е налице правната рамка за засилване на съвместните усилия в областта на отбраната - това, което е нужно сега, е политическа воля. Депутатите поискаха укрепване на статута и финансирането на Европейската агенция по отбраната и пълно използване на възможностите, залегнали в основополагащия Договор за ЕС.

 

В ЕС има много различни видове военна техника и по мнението на Парламента оперативната съвместимост е друго слабо звено, което трябва да бъде укрепено. Депутатите предлагат министрите на отбраната да заседават в отделен формат на Съвета, за да могат по-добре да синхронизират работата си.

 

Повече общи действия в рамките на НАТО или на ЕС?

 

Нестабилността в съседните на ЕС страни, тероризмът, кибератаките и проблемите с енергийните доставки заставят държавите в Европа да работят съвместно за укрепване на общата сигурност. Клаузи за обща отбрана са предвидени и в Договора за ЕС (чл. 42.7), и в Договора за НАТО (чл. 5). Въпреки че депутатите се обявяват за стратегическа автономност на ЕС, те смятат, че развитието на Европейски отбранителен съюз ще засили партньорството с НАТО.

Отражението на Брекзит

Парламентът също изтъква нуждата от преосмисляне на отношенията във военната област между ЕС и Великобритания, която в момента е страната, изразходваща най-много средства за отбрана. В резолюцията си относно преговорите за оттеглянето на Лондон депутатите подчертаха, че сътрудничеството в областта на сигурността и икономическите връзки са отделни въпроси, които не бива да се обвързват.

 

Дебат за бъдещето на европейската интеграция

 

Европейската комисия публикува между април и юни 2017 г. пет документа, които трябва да послужат за начало на дискусия относно бъдещето на Европа. Един от тях бе посветен на отбраната. Тези документи съдържат идеи и варианти за това как би могла да изглежда Европа към 2025 г., но не включват непременно конкретни предложения.  Инициативата приключи с годишното обръщение относно състоянието на ЕС, което председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер направи на 13 септември.