Споделете тази страница: 

Авторката на доклада на ЕП относно преосмислянето на образованието Катарина Неведялова ©European Union 2013 - European Parliament 

Високообразовани, но безработни млади хора от една страна и работодатели, не успяващи да намерят подходящи служители, от друга. Този разрив на пазара на труда може да бъде проследен до проблемите в образованието и затова комисията по култура в ЕП прие на 17 септември доклад за преосмислянето на образователната система. Разговаряхме с докладчика на ЕП Катарина Неведялова (С&Д, Словакия), която представи идеите си за партньорства между училища и фирми и подчерта ролята на избора на младите хора.

Образователните системи се различават в страните-членки, но какъв е основният им проблем като цяло?

Образователните системи в ЕС не отговарят на изискванията на пазара на труда. Имаме необичайно голям брой студенти и завършили висше образование, но също така и необичайно висок брой безработни, чието образование не отговаря на нуждите на пазара.

Когато младите хора мислят за това какво искат да учат, те трябва да си отговорят на въпроса какво ще могат да правят със съответната специалност.

Ние знаем какви са и какви ще бъдат нуждите на пазара до след 20 години и трябва да се подготвим за тях. Ние говорим за застаряващото население, но никой не решава проблема с нуждата от грижа за възрастните, от медицински сестри и лекари. Ние знаем, че след две години ЕС ще се нуждае от около един милион специалисти в областта на информационните технологии, но в момента в училищата няма достатъчно млади хора, трупащи тези знания.

Във Вашия доклад Вие подчертавате нуждата от партньорства…

Учителите трябва да знаят за кого те подготвят своите ученици, кои са работодателите, какъв е пазарът на труда. Системата, в която едно училище си партнира с дадена фирма и учениците изкарват стажове там, е най-добрата съществуваща система. Някои компании дори провеждат обучения за учителите, за да могат те да предадат нови умения на учениците.

Вие поставяте акцент и върху ученето през целия живот. Защо?

Според оценките на Комисията човек ще трябва да смени работа до десет пъти по време на трудовия си живот. Това изисква адаптиране към нова среда, нови технологии и точно в това е смисълът на ученето през целия живот.

Образователната политика в крайна сметка е отговорност на страните-членки. Какво може да направи ЕС в тази област?

ЕС може и прави препоръки. Ние също така имаме програми за мобилност, които обхващат не само ученици и студенти, но и преподаватели.