„Самонаемането не трябва да бъде начин за заобикаляне на осигурителните норми“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Вилия Блинкевичиуте 

Да работиш за себе си вместо за някоя компания си има предимства – осигурява гъвкавост на работното време и по-голям контрол върху осъществяваните проекти. Повече от 15% от всички работещи в ЕС сами са си ръководители. Тези хора обаче обикновено имат по-малко социални права. На 14 януари Европейският парламент прие резолюция, призоваваща за осигуряването на адекватна социална защита за самонаетите. Разговаряхме с докладчика на ЕП Вилия Блинкевичиуте (С&Д, Литва).

Кои са основните проблеми относно социалната защита на самонаетите хора?


В много страни самонаетите не са обхванати напълно от пенсионните схеми, което ги изправя пред риска от бедност при достигане на напреднала възраст. Те също така разполагат с по-малко права по отношение на родителски отпуск и безработица.


Друг проблем са случаите на фалшиво самонаемане, при които служители се представят за самонаети, за да се платят по-малки осигуровки. Това изкривява конкуренцията, нарушава правата на работниците и поражда риска от социален дъмпинг.


Как да бъдат решени тези проблеми?


Страните в ЕС трябва да координират по-добре осигурителните схеми за самонаети лица, защото различията в тях ограничават свободното движение на работници.


Социалната защита по отношение на пенсиониране, инвалидност, родителски отпуск и безработица за самонаетите трябва да бъде по-добре адаптирана към техните нужди.


Важно е също така ясно да дефинираме фалшивото самонаемане и да наложим санкции на работодателите за това нарушение. Самонаемането не трябва да бъде начин за заобикаляне на нормите за социално осигуряване и за лишаване на работниците от техните права.