Пластмасовите отпадъци: как да ги превърнем от проблем във възможност 

 
 

Споделете тази страница: 

Виторио Проди, докладчик на ЕП за европейската стратегия относно пластмасовите отпадъци  

Към момента само 25% от пластмасовите отпадъци в ЕС се преработват. Недостатъчното рециклиране не само поражда екологични и здравословни проблеми, но довежда до прахосване на значими икономически ресурси. Разговаряхме с автора на доклад на ЕП по темата Виторио Проди (С&Д, Италия) за това как могат нещата да се променят.

Могат ли задължаващи правила да помогнат за увеличаването на преработката на пластмасови отпадъци в ЕС, ако липсва развита технология за преработка?


Разбира се, че не. За разделянето на пластмасовите отпадъци трябва да се свърши много работа по отношение на развитието на технологии и на инфраструктура. Трябва да има по-добро разделяне както преди събирането на отпадъците, така и след това.


В дългосрочен план трябва да започнем да мислим за пластмасовите отпадъци като ресурс, а не като нещо, което просто изхвърляме. Пластмасовите отпадъци имат икономическа стойност и ние искаме да въведем мерки, възпрепятстващи изгарянето на пластмаса, която подлежи на преработка или разграждане на органични материали.


Например, за производството на тон нова пластмаса ние харчим 1 400 евро, а същото количество рециклирана пластмаса струва 900 евро. Трябва да насърчаваме използването на рециклирани продукти.


Пластмасовите отпадъци са реална и непосредствена заплаха и това се потвърждава от съществуването на Голямото тихоокеанско боклукчийско петно. Какво може да се направи за почистването му?


Като се имат предвид размерите и плътността на този остров от пластмаса, мисля, че би било икономически изгодно то да бъде почистено, да съберем целия този боклук.

Голямото тихоокеанско петно 
  • Плаващ остров от пластмасови отпадъци в северната част на Тихия океан 
  • Според оценки размерът му достига от 700 000 кв. км до над 15 000 000 кв. км (между 0,41% и 8,1% от повърхността на Тихия океан) 
  • Повечето пластмаси плават на повърхността или непосредствено под нея и не могат да бъдат снимани от самолет или сателит 
  • Повече: http://bg.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch