Право на вода: Изслушване в ЕП за първата гражданска инициатива 

 
 

Споделете тази страница: 

Включилите се в инициативата настояват, че достъпът до чиста вода е човешко право ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH 

Европейският парламент ще проведе изслушване относно първата гражданска инициатива, събрала необходимия брой от един милион подписа, за да бъде разгледана от европейските институции. Инициативата, известна като "Right2water" („Право на вода“), се обявява за всеобщ достъп до чиста вода и срещу либерализацията на водния сектор. Изслушването ще се проведе на 17 февруари от 16 часа българско време. Гледайте изслушването на живо на нашата Интернет страница.

Изслушването


Изслушването в Европейския парламент се организира от комисията по околна среда в сътрудничество с комисиите по петиции, вътрешен пазар и развитие. Организаторите ще могат да представят целите си пред депутатите и пред заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович.


Инициативата за правото на вода


Кампанията за чиста питейна вода и добри санитарно-хигиенни условия събра близо 1,9 милиона подписа. Подписалите граждани приканват институциите на ЕС и страните-членки да гарантират на всички европейски жители правото на вода, да изключат водните услуги от правилата на вътрешния пазар и да не либерализират сектора.


Европейската гражданска инициатива


Гражданската инициатива е създадена с Договора от Лисабон и позволява на 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС да поискат от Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в рамките на нейните правомощия.


Организаторите на гражданската инициатива – граждански комитет, съставен от най-малко 7 граждани на ЕС от поне 7 различни държави-членки – разполагат с една година за набирането на необходимата подкрепа. Подписите трябва да бъдат удостоверени от компетентните органи във всяка държава-членка. Организаторите на успешни инициативи ще участват в изслушване, организирано от Европейския парламент. Комисията ще има три месеца, за да проучи инициативата и да реши какви действия да предприеме.


Силни и слаби страни?


На 10 февруари в комисията по петиции бяха представени първоначални заключения на изследване за европейските граждански инициативи. Като цяло, новият инструмент се оценява като успех от авторите, но отделни аспекти могат да бъдат подобрени: например, уеднаквяване на изискваните данни от подписващите граждани в различните страни. Беше предложено и създаването на интерактивен уебсайт, където гражданите да могат да обсъждат идеи за нови инициативи и да търсят партньори в другите страни от ЕС.