Гаранцията за младите хора: от думи към дела 

 
 

Споделете тази страница: 

Достъп до инфографиката:   
       
Карта на младежката безработица по страни и на средствата, заделени за съответната държава от Инициативата за младежка заетост. Двадесет страни в Европа имат региони с младежка безработица над 25%. Източници: Европейска комисия и Евростат  

Гаранцията за младите хора е инициатива на ЕС, призвана да помогне на младите европейци без работа, които наброяват над 5 милиона души. На 26 февруари депутатите в ЕП потърсиха отговори от Комисията и Съвета за прилагането на инициативата в страните-членки. На някои места в Европа безработицата сред хората на възраст под 25 години продължава да бъде изключително висока. Вижте нашата карта, за да научите повече за данните към момента.

Гаранцията за младите хора поставя като цел на всички младежи без работа да им бъде предложена позиция, допълнително обучение или стаж в рамките на 4 месеца от приключването на тяхното образование. Схемата се финансира основно на национално ниво, но ЕС също ще даде принос чрез Европейския социален фонд и чрез Инициативата за младежка заетост, насочена към регионите с младежка безработица над 25%.


Към момента 19 страни са представили своите национални планове пред Европейската комисия, информира еврокомисарят по заетостта Ласло Андор. От страните, които отговарят на условията да получат средства от Инициативата за младежка заетост, само Великобритания не е представила плановете си как би използвала средствата на ЕС.


От 9 до 11 май Европейският парламент организира Европейска младежка конференция в Страсбург. Програмата предвижда дискусия на участниците в конференцията с министрите на Португалия и Австрия за плюсовете и минусите на гаранцията за младежка заетост.