Здравето на животните: депутати гласуват мерки за борба с епидемии 

 
 

Споделете тази страница: 

Увеличаване на изображението: Инфографика: Болести по животните 
Инфографика: Болести по животните        
Научете повече за разходите, които причиняват болестите по животните  

Епидемии по животните като шапът и чумата по свинете могат да имат тежки последствия както заради риска за човешкото здраве, така и заради загубите на засегнатите производители. На 23 февруари комисията по земеделие на ЕП одобри споразумение със Съвета за законодателен акт, уреждащ мерките за борбата с болестите, пренасяни от животни. Научете повече за значението на темата от нашата инфографика.

Законодателният акт цели да подобри превенцията и овладяването на епидемии по животните. Той дава правомощия на Европейската комисия да взема спешни мерки при нужда за ограничаване на разпространението на болести. Мерките обаче не трябва да водят до причиняване на засегнатите животни на болка или страдание, които могат да се избегнат.


Освен това актът насърчава отговорното използване на антибиотици при животните, за да се ограничи развиването на резистентност, което би поставило под заплаха и здравето на хората.


Текстът дава право на Комисията да поиска от страните-членки да съставят национални бази данни на животните, отглеждани като домашни любимци, като това се разглежда като от един от начините за предотвратяване на преноса на болести от изоставени на улицата животни.


Очаква се пленарното гласуване по темата да се проведе през март.


Мерки срещу незаконната търговия с домашни любимци


На пленарното си заседание на 25 февруари Парламентът призова страните-членки да споделят данни за регистрираните домашни котки и кучета. Целта е да се противодейства на незаконната търговия с домашни любимци, които често са гледани в лоши условия и представляват риск за общественото здраве.