По-социална Европа: „Време е да променим разбирането си за европейския проект“  

 
 

Споделете тази страница: 

Мария Жоау Родригеш е авторка на доклада на ЕП за Европейския стълб на социалните права  

Хора, работещи по договори с цифрови платформи като Uber, трябва да се ползват от закрилата на закона относно техните условия на труд, настоява доклад на Европейския парламент за социалните права в ЕС, приет на 19 януари. Авторката на доклада Мария Жоау Родригеш (С&Д, Португалия) е убедена, че са нужни промени, които да приспособят социалния модел в Европа към съвременните предизвикателства и да направят защитата на социалните права още по-важна част от европейския проект.

Какво мислите за плановете на Комисията относно развитието на Европейски стълб на социалните права?


Актуализирането на социалното измерение на обединена Европа е най-важната инициатива на Европейския съюз. Ние трябва да наложим нови социални стандарти за всички европейски граждани, за да се справим с новите предизвикателства.


Тези нови предизвикателства са не само световната конкуренция и застаряването на населението, но и финансовата нестабилност и цифровата революция, които имат огромно влияние върху условията на труд.


Говорим за социално измерение на ЕС, но не е ли ЕС разглеждан най-вече като икономически съюз с единен пазар в ядрото си?


Това е така, но е дошло време да променим разбирането си за европейския проект. Европейската интеграция не може повече да бъде проект само за икономическа интеграция. Ако искаме ЕС да бъде единен в преодоляването на кризите и предизвикателствата, трябва първо да заздравим социалните връзки.


Какво е постигнал като резултати европейският социален модел досега?


На първо място, трудовият пазар е регламентиран по начин, който позволява ръст на производителността, и това е добре не само за компаниите, но и за условията на труд. На второ място, всички граждани могат да разчитат на достъп до образование, здравеопазване, социална защита. На трето място, чрез данъците имаме преразпределение на доходите.


Застаряващото население, ръстът на неравенството и безработицата, напливът на мигранти са все фактори, които поставят под натиск сегашната система на социално осигуряване. Как напредва реформата на европейския социален модел?


Приемам, че трябва да направим промени в отделни компоненти на европейския социален модел. Относно пенсионната система трябва да се уверим, че всички европейски граждани имат право на добра пенсия. Това означава, че трябва да гарантираме стабилността на пенсионната система, като увеличим заетостта.


Не е ли щедрата система на социално осигуряване в Европа проблем за конкурентоспособността?


Когато се гради системата на социално осигуряване, тя трябва да бъде направена по начин, насърчаващ хората да търсят нова работа. Хората ще сменят работното си място няколко пъти през живота си и трябва да бъдат готови да обновяват уменията си. Трябват ни системи за образование и обучение, които дават възможности за учене през целия живот.


Дигиталната революция води до това, че днешните работни места са непостоянни и изискванията към тях се променят. Затова трябва да подобрим трудовото законодателство, за да включим нови форми на заетост, които все още не са обхванати. Това засяга особено младите хора.

Ако искаме ЕС да бъде единен в преодоляването на кризите и предизвикателствата, трябва първо да заздравим социалните връзки.

МАРИЯ ЖОАУ РОДРИГЕШ 
Споделяне на цитата: