Контрол на границите и управление на миграцията в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Миграционната вълна постави въпроси за сигурността на външните граници на Европа. Научете какво прави Парламентът по темата.

Мигранти от Африка чакат на пристанището в Катания за региситриране © UNHCR/Francesco Malavolta 

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. незаконни пресичания на външните граници на ЕС, година по-късно броят им бе 504 000, а през 2018 г. те намаляха до 150 000. Отговорът на ЕС на кризата с мигрантите включва мерки за укрепване на граничния контрол и за по-ефективно разглеждане на исканията за убежище.

 

В резолюция от април 2016 г. депутатите обвързаха свободата на движение в Шенгенското пространство с нуждата от засилени проверки на външните граници.

 

Нови европейски агенции: за гранична и брегова охрана и за даване на убежище

 

Парламентът подкрепи предложение на Комисията за изграждане на Европейска гранична и брегова охрана. Целта е да се окаже подкрепа на националните гранични власти за подобряване на сигурността на външните граници на ЕС. Новата агенция, която започна дейност през октомври 2016 г., обедини ресурсите на европейската агенция за външните граници Фронтекс и на националните власти, отговарящи за граничния контрол. Планира се тя да има постоянен състав от 10 000 гранични служители до 2027 г.

Депутатите също така подкрепиха трансформирането на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Агенция на ЕС за даването на убежище. Агенцията ще отговаря за засилване на сътрудничеството между страните-членки, ще предоставя техника и човешки ресурси на затруднени страни и ще следи за справедливото разпределение на бежанците между страните-членки.

 

Споразумението на ЕС с Турция

 

Европейският съюз и Турция постигнаха споразумение през март 2016 г. по план за прекратяване на наплива на мигранти от Турция към ЕС. Съгласно договореностите всички нови мигранти, преминали нелегално от Турция в Гърция, се връщат в Турция, а Анкара се ангажира да предотврати появата на нови морски или сухопътни маршрути. Споразумението доведе до съществено намаление на броя на мигрантите, пристигащи от Турция.

 

Връщане на мигранти

 

ЕС търси начини да ускори връщането на мигранти, на които не може да бъде даден статут на бежанци или друга форма на закрила. Един от проблемите е, че в много случаи тези хора не разполагат в себе си с редовни документи за пътуване. Затова бе разработен нов стандартен документ за пътуване за връщане на нередовни мигранти.

Европейският парламент разглежда и предложение за общ списък на ЕС с безопасните страни на произход. По принцип мигрант, дори и да е влязъл незаконно, не може да бъде върнат в родината си, ако това заплашва живота му. Определянето на това в кои страни няма подобна опасност и уеднаквяването на съществуващите списъци в страните-членки би ускорило процедурата.

 

Мерки срещу причините за миграцията

 

В основата на миграцията е бягството на хора от военни конфликти, преследване, етническо прочистване, природни бедствия или крайна бедност. Парламентът поиска изготвянето на дългосрочна стратегия за противодействие на тези фактори.

През юли 2017 г. Парламентът одобри инициатива за мобилизиране на частни инвестиции в Африка в размер до 44 млрд. евро с цел преодоляване на проблемите, тласкащи хората да търсят подслон в Европа. 

 

Прочетете повече за отговора на ЕС на кризата с мигрантите: