Кризата с мигрантите в числа 

 
 

Споделете тази страница: 

Статистическите данни показват колко сериозна е бежанската криза в Европа. Запознайте се с различни аспекти на тази безпрецедентна ситуация.

Пристигането през 2015 г. на повече от един милион души, търсещи убежище в ЕС, разкри сериозни слабости в европейската система за даване на убежище. Европейският парламент работи по предложения, които ще направят политиката на ЕС по-справедлива и по-ефективна.

 

По-долу представяме данни за кризата с мигрантите в Европа - кои са мигрантите, какво прави ЕС за овладяване на ситуацията и какво е финансовото измерение на мерките.

 

Бежанци и търсещи убежище - какво означават понятията

 

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.

 

Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

 

В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

 

Данни за предоставянето на убежище в ЕС

 

През 2017 г. страните в ЕС са получили 728 000 искания за предоставяне на международна закрила. Това представлява намаление от 44% в сравнение с 2016 г., когато е имало 1,3 млн. искания.

 

Властите в страните-членки са предоставили през 2017 г. закрила на над 538 000 души, с близо 25% по-малко, отколкото през 2016 г. Почти всеки трети от получилите закрила е бил от Сирия, а другите две страни с най-много бежанци са били Афганистан и Ирак. Германия е предоставила закрила на 70% от всички 175 800 сирийски граждани, чиито искания са удовлетворени.

Мигранти вървят успоредно на железопътната линия след пресичането на унгарската граница ©UNHCR/Mark Henley 

Брой на незаконните пресичания на външните граници на ЕС

Европейската гранична и брегова охрана събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. През 2015 и 2016 г. бяха отчетени 2,3 млн. случая на незаконно пресичане. През 2017 г. случаите на незаконно пресичане на граници намаляха на 204 700, най-ниското ниво от четири години.

Един човек може да пресече външни граници повече от веднъж, така че броят на хората, влезли в Европа, е по-нисък от случаите на незаконно пресичане. Въпреки това данните загатват за сериозния натиск, на който са били подложени страните в ЕС. През 2017 г. на 439 505 души им е отказано преминаване на външните граници на ЕС.

Общо 172 300 души са се опитали да достигнат Европа по море през 2017 г., което е два пъти по-малко от броя през 2016 г. Средиземно море обаче остава един от най-опасните маршрути за мигрантите - през 2017 г. 3 139 души са обявени за загинали или изчезнали, в сравнение с 5 096 през 2016 г.

До 26 юни над 43 000 души са рискували живота си, за да достигнат Европа по море през 2018 г., като над 1 000 души се смятат за загинали или изчезнали.

Незаконно пребиваващите в Европа

През 2015 г. 2,2 млн. души са били незаконно пребиваващи в ЕС, а през 2016 г. такива са били 984 000 души. През 2017 г. броят им е намалял на малко над 600 000. Тази категория включва хора, които не са се регистрирали по надлежния ред, или такива, които са напуснали страната, отговаряща за разглеждането на тяхното искане за убежище. Това само по себе си обаче не е причина те да бъдат отпратени от ЕС.

Какво мислят европейците за проблема с мигрантите

Миграцията е приоритет на ЕС от няколко години, като са взети редица мерки за овладяване на кризата и за подобряване на системата за даване на убежище. Въпреки всичко според изследване Евробарометър от май 2018 г. 72% от европейците искат ЕС да направи повече по въпросите на миграцията.

Бюджетни измерения

След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и интеграцията. В предстоящите преговори за бюджетната рамка след 2020 г. депутатите призовават за допълнително финансиране в тази област.

Бежанците по света

Според Агенцията на ООН за бежанците през 2017 г. средно 44 000 души дневно са били принудени да напуснат домовете си и да търсят подслон другаде. Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Пакистан, Уганда, Ливан, Иран и Германия. Около 85% от бежанците по света живеят в развиващи се страни.
 
Прочетете повече за отговора на ЕС на кризата с мигрантите и последните новини от ЕП по темата.