Кризата с мигрантите в Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

През последните години Европа се сблъсква с най-тежката бежанска криза от края на Втората световна война. ЕС търси най-добрия подход за овладяване на кризата.

Бежанци пристигат на бреговете на гръцкия остров Лесбос, след като са пресекли Егейско море от Турция ©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Кризата в числа

 

Данните показват значително увеличение на миграцията към Европа от 2015 г., причинена от бягството на милиони души от конфликти, терор и преследване в собствените им страни.

 

През 2016 г. в ЕС са подадени 1,2 млн. искания за получаване на убежище, като една четвърт от търсещите убежище идват от разкъсваната от гражданска война Сирия, а на второ и трето място като страни на произход са Афганистан и Ирак. Във всички тези страни мирните граждани са изправени пред заплахи от екстремистки групи.

 

Над 360 000 души са прекосили Средиземно море през 2016 г., за да влязат в Европа, а над 5 000 души са изчезнали или са загинали.

 

Европейският съюз и Турция сключиха споразумение през март 2016 г. за връщането в Турция на всички нередовни мигранти, които достигат гръцките острови. От май 2016 г. се забеляза пък ръст на мигрантите, опитващи се да се прехвърлят от Северна Африка в Италия.

 

Прочетете нашата страница за точни данни кои са бежанците в Европа, колко са подалите искания за убежище, колко са върнатите обратно и какви финансови мерки взема ЕС, за да посрещне мигрантите.

 

Отговорът на ЕС на кризата с мигрантите

 

Кризата с мигрантите показа слабости в системата на ЕС за даване на убежище. През ноември 2017 г. Европейският парламент прие позиция относно реформирането на правилата от Дъблин, които определят коя страна е отговорна за разглеждането на исканията за убежище. Когато държавите-членки се споразумеят по обща позиция, депутатите ще започнат преговори с тях.

 

Парламентът също така взе участие в определянето на мерки срещу нелегалната миграция, за укрепване на граничния контрол и налагането на по-ефективна система за събиране и съхраняване на информация за хората, влизащи в ЕС.

 

Прочетете повече за отговора на ЕС на кризата с бежанците.

 

Разгледайте и нашата тематична страница за последните новини относно кризата с мигрантите и всичко, което Парламентът прави в тази област.