Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP 

Европейският съюз предприема действия в различни области, за да намали емисиите си на парникови газове и да помогне за овладяване на промените в климата.

Европейският съюз се е ангажирал с амбициозни цели за предотвратяване на опасните климатични изменения. През октомври 2014 г. ръководителите на страните в ЕС приеха рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., с която приеха да намалят общите емисии на ЕС с поне 40% до 2030 г. спрямо нивото от 1990 г. Целта е заложена като ангажимент на ЕС в световното споразумение за климата от Париж.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите си в областта на климата.

За да реализира обещаното, Европейският съюз е подготвил значими законодателни инициативи.

Търговия с емисии в индустрията

Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 45% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.

Емисиите от други сектори

Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в секторите извън пазара на емисии трябва да постигне всяка страна.

Приносът на горите в политиката за климата

Горите в ЕС поглъщат около 11% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Вижте нашата инфографика, за да научите за приноса на горите в намаляването на емисиите на парникови газове.

Ограничаване на емисиите от автомобилите

Около 15% от емисиите на въглероден диоксид идват от леките и товарните автомобили. Европейският съюз подготвя законодателство, затягащо стандартите за емисиите от колите. Парламентът призовава за мерки за облекчаване на прехода към използване на електрически и хибридни превозни средства.

Научете повече за въвеждането на по-строги норми за емисиите на въглероден диоксид от колите.