Пластмасови отпадъци в Европа: повече рециклиране и забрана на микроотпадъците 

 
 

Споделете тази страница: 

Европа иска до 2030 г. всички пластмасови опаковки да могат да бъдат рециклирани. Разглежда се и забрана на някои пластмасови продукти за еднократна употреба.

Пластмасата е траен и наглед евтин материал и това я прави широко използвана навсякъде в икономиката. Цената, която плащаме обаче, са растящите количества пластмасови отпадъци и замърсяването на моретата, които застрашават природата и човешкото здраве.

Всяка година в ЕС се генерират приблизително 26 млн. тона пластмасови отпадъци. По-малко от 30% от тях се събират за рециклиране, като част от това количество се изнася за обработка в други страни. Останалото количество отива на сметището, бива изгаряно или, в още по-лошия случай, остава несъбрано и замърсява нашите гори, брегове, реки и морета.

През януари Европейската комисия прие стратегия за пластмасите, която поставя като цел до 2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара в ЕС да подлежат на повторна употреба или на рециклиране. Употребата на еднократни пластмасови продукти и на пластмасовите микрочастици ще бъде постепенно ограничена.

Пластмасови микрочастици 
  • Много малки частици от пластмаса с дължина под 5 милиметра 
  • Могат да се образуват при разпадането на по-големи парчета пластмаса (например, синтетични материи) 
  • Или могат да бъдат целенасочено произведени и добавени към продукти (например козметика) 

В резолюция, одобрена на 13 септември, Парламентът приветства плановете на Комисията. Депутатите призовават за налагане на забрана до 2020 г. на целенасочено добавяните микрочастици в козметични продукти, продукти за лична хигиена, перилни и почистващи препарати.

Парламентът също така иска съществено ограничаване на изпускането на микрочастици при производството на платове, гуми, бои и цигари. Освен това той се обявява за въвеждането на стандарти за качество за рециклирана пластмаса с цел повишаване на доверието на потребителите.

„Досега ние изнасяхме нашите проблеми с пластмасовите отпадъци към страни като Китай, но Китай наскоро реши да забрани целия внос от ЕС на отпадъчни пластмаси. Затова сега трябва да предприемем действия − нужни са иновации, нужни са инвестиции“, заявява докладчикът Марк Демесмакер (ЕКР, Белгия).

Парламентът разглежда в момента забрана на някои пластмасови продукти за еднократна употреба като прибори, чинии и дръжки за балони, както и налагането на по-голяма отговорност на компании за производство на опаковки, които трябва да компенсират разходите по почистването. Пленарното гласуване е предвидено за октомври.