Клод Мораес: „Трябва да проучим как се използват социалните мрежи за кампании“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът призова на 25 октомври за защита на данните на потребителите във Facebook от злоупотреби. Депутатът Клод Мораес смята, че са нужни сериозни промени.

Клод Мораес 

Приетият от депутатите текст обобщава серия от изслушвания по повод на скандала с консултантската агенция Cambridge Analytica, при който данните на 87 млн. потребители на Facebook бяха получени и използвани неправомерно. Разговаряхме по темата с председателя на комисията Клод Мораес (С&Д, Великобритания).

Какво е Вашето заключение от изслушванията? Кои са най-спешните въпроси?

Изслушванията ни дадоха възможност да проучим какво означава скандалът за защитата на данните и правото на личен живот, изборните процеси и потребителското доверие, както и да обмислим възможни решения.

Макар че липсват отговори на много въпроси, ясно е, че са необходими повече мерки за прилагане на законодателството и гарантиране на реална прозрачност от компании като Facebook по отношение на методите за обработка на данните, следенето, профилирането и използването на алгоритми. Тази резолюция заявява ясно, че ние очакваме да бъдат взети мерки за защита на правото на гражданите на личен живот, защита на данните и свобода на изразяване.

Как можем да избегнем нов скандал, подобен на този с Facebook и Cambridge Analytica?

От избухването на скандала бяха направени подобрения, но както показва проникването в данните на 50 млн. профила едва миналия месец, те не са достатъчни. Днес ние призоваваме за няколко мерки за предотвратяване на нови скандали, включително инспекция на дейността на рекламната индустрия и цялостно разследване на Facebook от службите за защита на личните данни, за да се гарантира, че те зачитат правата в тази област.

Как можем да гарантираме, че частна компания като Facebook защитава нашите данни?

Ние очакваме всички компании да спазват изискванията в законодателството на ЕС за защита на личните данни ‒ да помагат на потребителите да разберат как се обработва информацията за тях и какви възможности за контрол са налични, включително да осигурят по-голяма прозрачност по отношение на настройките за конфиденциалност.

Също толкова важно е страните членки да въведат Общите правила за защита на личните данни и Комисията трябва да направи необходимото, за да следи въвеждането и прилагането на законодателството.

Наближават европейските избори. Как можем да предотвратим манипулациите на изборния процес във всички страни членки?

В САЩ наскоро бяха въведени изисквания за проверка на самоличността и местоположението на тези, които поръчват политически реклами. Това е добра практика и същите стандарти трябва да бъдат приложени тук в ЕС. Освен това ние трябва да проучим как политическите партии и кампании използват социалните мрежи за целите на кампании. Нужен е кодекс за поведение с участието на всички участници в процеса. Ако това не се случи, ще бъдат необходими законодателни мерки.

Тази резолюция заявява ясно, че ние очакваме да бъдат взети мерки за защита на правото на гражданите на личен живот, защита на данните и свобода на изразяване.

Клод Мораес 
Споделяне на цитата: