Бежанците и пазарът на труда: депутати и експерти разискваха проблемите 

 
 

Споделете тази страница: 

Комисията по заетост на ЕП обсъди проблемите пред интеграцията на бежанците на пазара на труда.

Депутатът Брандо Бенифеи подготвя доклад на ЕП за включването на бежанците на пазара на труда в ЕС ©European Union 2016- EP  

Европа преживява най-голямото преселение на хора от Втората световна война насам. Дали хората, избягали от война и бедност, ще имат възможност да изградят нов живот в ЕС, зависи до голяма степен от това ще могат ли те да си намерят работа. Комисията по заетост в ЕП обсъди на 18 февруари с експерти предизвикателствата и възможностите в трудовата област, произтичащи от миграционната вълна.

Интеграцията и социалното приобщаване на бежанците е „силно политизирана тема“, посочи депутатът Брандо Бенифеи (С&Д, Италия), който подготвя доклад на ЕП за включването на бежанците в работната сила. Той изтъкна, че въпросът е свързан с политиката за даване на убежище, с условията на пазара на труда и със защитата срещу дискриминация. Политиката в някои от тези области е в ръцете на националните правителства, каза г-н Бенифеи, което означава, че условията за достъп на бежанците до пазара на труда се различават от една страна в друга.

Предизвикателствата пред трудовата интеграция на бежанците

Според Хала Акари от шведска организация за подкрепа на бежанците един от ключовите проблеми е, че процедурата за даване на убежище е твърде дълга. Други изтъкнаха значението на общи стандарти за признаване на квалификации и за оценка на социалните умения. Джийн Ламбърт (Зелени/ЕСА, Великобритания) посочи, че е важно да се намери „систематичен начин за оценка на уменията, които хората носят със себе си“.

Успешната интеграция не се ограничава с мерки на пазара на труда, каза Денис Аво от представителство за ЕС на Червения кръст. Той посочи нуждата от допълнителни мерки като събиране на семействата, осигуряването на здравни грижи, психологическа и социална подкрепа, достъп до правна помощ и езиково обучение.

Юта Щайнрук (С&Д, Германия) настоя за равно третиране на пазара на труда на всекиго, „независимо дали става въпрос за граждани на ЕС или за хора от други части на света“.

„Днешните бежанци не трябва да станат дългосрочни безработни утре“, обобщи предизвикателството Волфганг Мюлер от германската Федерална агенция за заетост.

Солидарност и общество

Ришард Чолевински от Международната организация по труда призова страните-членки в ЕС да преодолеят своята „липса на солидарност“.

„Европа трябва да се опре на своите ценности, особено на борбата с всички форми на ксенофобия“, заяви Елизабет Морен-Шартие (ЕНП, Франция). „Европа е привлекателна за всички народи особено заради ценностите, които представлява“, добави тя.

Шчеслав Хоч (ЕКР, Полша) обаче постави под въпрос някои от направените препоръки за интеграцията на бежанците: „Всяка една страна има своя национална идентичност. Интеграция без асимилация е утопия“, заяви той.