Виртуални валути: „Технологията се развива бързо и ние трябва да я следим“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Якоб фон Вайцзекер 

Развитието на технологиите доведе до появата на валути като Bitcoin, които не са издадени от банки, а съществуват онлайн и разчитат на публични и споделени бази данни за потвърждаване на истинността на салда и транзакции. ЕС трябва да изгради оперативна група, за да следи развитията в тази област, и да бъде готов да предложи правила, заявява доклад, който депутатите ще обсъдят в пленарна зала на 25 май и ще гласуват на 26 май. Разговаряхме с докладчика на ЕП Якоб фон Вайцзекер (С&Д, Германия).

Заявявате в доклада, че виртуалните валути са бърз, децентрализиран и евтин начин за осъществяване на плащания. Смятате ли, че те могат да се превърнат в реална алтернатива на банковите преводи?


Това е една вълнуваща технология, която позволява да се изгради доверие в система без централна власт. Можем да си представим, че в бъдеще преводите на пари ще стават по децентрализиран начин, потенциално с много по-ниски разходи, отколкото сега. Можем също така да си представим, че съществуващи играчи като SWIFT ще използват технологията, за да станат самите те по-ефективни. Но технологията може да бъде използвана и в други области - например, управление на права върху дигитални стоки или борба с ДДС измами.


Открит въпрос е как технологията ще се развие и как тя ще бъде прилагана. Някои от тези промени могат да дойдат много бързо и тогава те могат да изискват регламентиране.


Смятате ли, че анонимността на транзакциите с такива валути е заплаха, особено по отношение на прането на пари?


Не бих го определил като анонимност. Един от специфичните аспекти на технологията е, че получавате пълна история на всички транзакции, които някога са били правени. С малко следователски талант може да се проследят незаконни транзакции много по-лесно, отколкото при плащания в брой. Затова по отношение на прозрачността виртуалните валути са някъде по средата между традиционния банков превод и плащанията в брой, които са наистина анонимни.


Какъв подход предлагате по отношение на регламентирането на технологията?


Приложенията на технологията все още нямат систематичен мащаб и се развиват бързо. На този етап не трябва да потискаме иновациите с превантивно регулиране. Но предвид бързата еволюция в сферата не можем да си позволим да седим и да чакаме. Вместо това трябва да създадем оперативна група на ниво ЕС за внимателно наблюдение на това как се развиват приложенията, за можем да сме в състояние да наложим правила бързо и авторитетно, ако се налага. Освен това са необходими някои промени в съществуващото законодателство, например в борбата с прането на пари.