Споделете тази страница: 

Модерни заплахи и древни предразсъдъци бяха сред основните теми на пленарната сесия на Европейския парламент през март. Депутатите гласуваха правила за затягане на контрола върху храните, обърнаха внимание на предизвикателствата от изчезващата ледена покривка на Северния полюс и поставиха амбициозни цели за рециклиране на отпадъците. В същото време Парламентът се застъпи за реално равенство на половете в ЕС и по света, а депутат бе строго наказан за обидни думи към жените.

До 2030 г. 70% от общинската смет в ЕС трябва да се рециклира, посочиха депутатите в своята позиция по пакет от законодателни мерки за намаляване на замърсяването с отпадъци. В предстоящите преговори със страните-членки те също така ще настояват за ограничаване на изхвърлянето на боклуци на сметища.


Още много трябва да се направи в Европа, за да се постигне истинско равенство на половете, заяви Парламентът, изтъквайки устойчивата разлика в заплащането на мъжете и жените. В отделно решение депутатът Януш Корвин-Мике бе санкциониран заради унизителните си коментари спрямо жените по време на предишната пленарна сесия.


Прекратяването на публичното финансиране от САЩ на неправителствени организации, подпомагащи абортите и семейното планиране, бе подложено на критики от много депутати в пленарен дебат във вторник. Чуха се призиви ЕС да осигури изгубените от организациите средства. Други депутати пък заявиха, че решението на властите в САЩ трябва да бъде уважавано.  


Скандалът с представянето на конско месо за говеждо през 2013 г. подчерта нуждата от по-добър контрол върху сложните вериги на доставка в сектора на храните. Парламентът гласува през седмицата правила, въвеждащи повече прозрачност и отговорност в системата и укрепващи допълнително стандартите за качество.


Климатичните промени повишават екологичните рискове и геополитическото напрежение в Арктика, заявиха депутатите в резолюция. Гласуваният текст призовава за защита на уязвимата екосистема и забрана за добив на нефт и природен газ в региона.


Акционерите ще имат по-голямо влияние върху решенията за възнаграждението на директори на компании в резултат от одобрени от Парламента правила. Освен това реалните собственици и акционери в компаниите ще могат по-лесно да бъдат идентифицирани.


Около 98% от отглежданите във ферми зайци са държани в клетки - по-доброто отношение към тях ще намали риска от болести и нуждата от антибиотици, които по-късно попадат в хората, заявиха депутатите в резолюция. Текстът се обявява за по-здравословни алтернативи с приемливи цени. В отделна резолюция Парламентът поиска по-добра защита за изоставени коне и магарета.


Депутатите приеха правила за освобождаване на честотата от 700 MHz, която в момента се използва от цифрови телевизионни канали и безжични микрофони, и запазването й за нуждите на идващото пето поколение мобилен интернет.


Развитието на единна европейска отбрана изисква само политическата воля на страните в ЕС, тъй като правната рамка вече съществува, заявиха депутатите. Те призоваха за по-добро сътрудничество в областта и подчертаха, че фрагментирането на пазарите на обществени поръчки коства милиарди евро на страните-членки.


В пленарен дебат в сряда депутатите почетоха паметта на жертвите на терористичните актове в Брюксел на 22 март 2016 г. и подчертаха нуждата от по-добро сътрудничество между страните в ЕС за идентифицирането на заплахи.


Бяха одобрени по-строги правила за контрол върху деактивираните оръжия и оръжията, използващи халосни патрони. Законодателните предложения бяха направени след терористичните атаки в Париж и имаха за цел да затворят пропуски в директивата за огнестрелните оръжия.


Парламентът също така прие мерки, налагащи на вносителите на минерали като калай, волфрам, тантал и злато да следят за спазването на правата на човека при добива им.