Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Инфографики

 

Банковият съюз: как да избегнем повторение на финансовата криза

Икономически и парични въпроси20-02-2014 - 15:15
Инфографика за законодателните реформи във финансово-икономическата област. Щракнете върху инфографиката, за да я разгледате

Намирането на изход от финансовата криза е една от големите задачи пред Европа в следващите години и ще бъде сред разискваните теми на конференцията ”ReAct” на 20 февруари в Мадрид. Решението зависи от изграждането на надежден финансов сектор, който да бъде източник на стабилност в системата. Европейският парламент е приел редица мерки за реформиране на банковото законодателство с цел ограничаване на поемането на рискове и заздравяване на надзора. Научете повече от нашата инфографика.


Сред инициативите, подкрепени в Парламента, са изграждането на единен надзорен механизъм, затягането на капиталовите изисквания към банките и гарантирането на средствата на малките вложители. Какво означава всичко това? Нашата инфографика представя тези и други мерки, които ЕС предприема, за да възпрепятства повторението на историята с финансовата криза.

РЕФ. : 20140219IFG36438