Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Година на културното наследство през 2018 г.: какво ни прави европейци

Пленарна сесия Статия - Институции21-04-2017 - 12:09
 

Парламентът ще гласува на 27 април предложение за обявяване на 2018 г. за Европейска година на културното наследство. Инициативата цели да припомни значението на културата както от икономическа гледна точка, така и по отношение на формирането на ценности. „Ние искаме да върнем културното наследство обратно в общественото съзнание, да му дадем достойнството, което заслужава. В същото време можем да преоткрием какво ни прави европейци“, заявява депутатът Мирча Дякону (АЛДЕ, Румъния).


Културното наследство има важни социално-икономически функции в Европа. Според оценки в сектора работят 300 000 души в ЕС, а още 7,8 млн. работни места са косвено свързани.


„Изследвания на сектора показват, че инвестирането на едно евро ще донесе повече от 20 евро“, изтъква г-н Дякону, който е изготвил позицията на Парламента по темата. В преговори със Съвета и Комисията Парламентът договори 8 млн. евро в рамките на съществуващите бюджетни ограничения за мероприятия по популяризиране на инициативата.


Вижте нашия видеоматериал и научете повече за очакванията от Европейската година на културното наследство.

РЕФ. : 20170407STO70800