Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 

Нито един от кандидатите не постигна абсолютно мнозинство от подадените валидни бюлетини (342) на първия тур от избора за председател на Парламента във вторник сутрин. На първо място от шестте кандидати е Антонио Таяни (ЕНП, Италия) с 274 гласа, следван от Джани Питела (С&Д, Италия) и Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия). (Продължение: Избори за председател на ЕП: Таяни, Питела и Стевенс водят след първия тур )

 

Следете на живо: Европейският парламент избира нов председател

Пленарна сесия Институции / Правилник за дейността на ЕП16-01-2017 - 19:01
Кандидатите за председател на ЕП на първи тур: (отгоре надолу и отляво надясно): Антонио Таяни (ЕНП), Джани Питела (С&Д), Хелга Стевенс (ЕКР), Ги Верхофстад (АЛДЕ), Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ), Джийн Ламбърт (Зелени/ЕСА) и Лауренциу Ребега (ЕНС)  

Депутатите в Европейския парламент ще гласуват на 17 януари, за да определят кой ще замени Мартин Шулц като председател на институцията. Преди първия тур във вторник сутрин са издигнати седем официални кандидатури, но номинации могат да бъдат правени или оттегляни преди всеки един тур освен последния. Проследете изявленията на кандидатите в пленарна зала във вторник от 10 часа българско време и самото гласуване на живо на нашия уебсайт и в социалните мрежи. (Продължение: Следете на живо: Европейският парламент избира нов председател )

 

Откриване: минута мълчание за Мариу Суареш

Пленарна сесия Институции16-01-2017 - 18:58
.При откриването на пленарната сесия председателят Шулц представи списъка с кандидатите за негов наследник  

Председателят Шулц призова за минута мълчание в памет на португалския държавник Мариу Суареш, който почина на 7 януари. Г-н Суареш се бори с подтисничеството и диктатурата и за португалския преход към демокрация и присъединяване към Европейската общност. „Наш дълг е да почетем и защитим неговото политическо наследство,“ каза г-н Шулц. (Продължение: Откриване: минута мълчание за Мариу Суареш )

 
 
Пресконференции
 
Greens/EFA Briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE Briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP Briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Readout of the College meeting” 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"EU's Civil Protection Mechanism: A European Court of Auditors special report" 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Outcome of the European Parliament President's elections” 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Дневен ред на пленарните заседания
 
16-01-2017 -
18:00 - 19:00
Съобщения
 
 
Обявяване на кандидатурите за избор на председател
 
 
 
Посочените часове за различните гласувания за избор на Председател са ориентировъчни
17-01-2017 -
09:00 - 12:00
Избори
 
 
Кратки представяния на кандидатите за поста председател на ЕП
 
Избор на председател на Парламента
 
 
17-01-2017 -
13:00 - 15:00
Избори
 
 
Избор на председател на Парламента
 
 
17-01-2017 -
17:00 - 19:00
Избори
 
 
Избор на председател на Парламента
 
 
17-01-2017 -
20:00 - 23:00
Избори
 
 
Избор на председател на Парламента
 
 
 
Времето, определено за отделните гласувания за избор на заместник-председатели и квестори, е индикативно.
18-01-2017 -
09:00 - 11:00
Избори
 
 
Избор на заместник-председатели на Парламента
 
 
18-01-2017 -
11:00 - 13:00
ГЛАСУВАНЕ и КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
 
 
Ред на работа
 
ГЛАСУВАНЕ
Числен състав на постоянните комисии
 
КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
Програма на дейностите на малтийското председателство на Съвета
 
 
18-01-2017 -
13:30 - 14:30
Избори
 
 
Избор на заместник-председатели на Парламента
 
 
18-01-2017 -
15:00 - 16:30
Разисквания
 
 
Заключения от заседанието на Европейския съвет на 15 декември
 
 
18-01-2017 -
16:30 - 17:00
Избори
 
 
Избор на заместник-председатели на Парламента
 
ИЛИ
 
Избор на квестори на Парламента
 
 
18-01-2017 -
18:00 - 18:30
Избори
 
 
Избор на квестори на Парламента
 
 
18-01-2017 -
19:00 - 19:30
Избори
 
 
Назначения в комисиите
 
Избор на квестори на Парламента
 
 
18-01-2017 -
20:00 - 20:30
Избори
 
 
Избор на квестори на Парламента
 
 
18-01-2017 -
20:30 - 23:00
Разисквания
 
 
Актуално състояние на преговорите относно данъка върху финансовите сделки
 
Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон
 
Кратко представяне на следния доклад:
Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T
Доклад:A8-0384/2016
Докладчик: Inés Ayala Sender
TRAN
 
 
 
19-01-2017 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
Европейски стълб на социалните права
Доклад:A8-0391/2016
Докладчик: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Спешна помощ за бежанците и мигрантите, изправени пред сурови климатични условия в европейските лагери
 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта
Централноафриканска република
Положението в Бурунди
 
 
19-01-2017 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
 
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово: процедури за неговото изпълнение
Доклад:A8-0361/2016 ***I
Докладчик: Adam Szejnfeld
INTA
 
Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса
Доклад:A8-0311/2016 ***I
Докладчик: Hannu Takkula
INTA
 
Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология
Доклад:A8-0363/2016 ***
Докладчик: Elmar Brok
AFET
 
Назначения в комисиите
 
Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости
 
Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T
Доклад:A8-0384/2016
Докладчик: Inés Ayala Sender
TRAN
 
Европейски стълб на социалните права
Доклад:A8-0391/2016
Докладчик: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
19-01-2017 -
15:00 - 16:00
Разисквания
 
 
Изграждане на европейска икономика на данни
 
 
 
Предложен доклад по време на сесията
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса
Референция: A8-0311/2016

Дата:
20-10-2016
Hannu Takkula
INTA
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна
Референция: A8-0361/2016

Дата:
01-12-2016
Adam Szejnfeld
INTA