Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 

Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria

Plenary Session Budget01-12-2016 - 15:01

MEPs approved €31.5 million in EU aid to repair flood damage in Bavaria in a plenary vote on Thursday. Seven people died in the May and June 2016 floods, which affected more than 47,000 people in Lower Bavaria. Over 2,000 were still unable to return to their homes two months later. Hardest hit was the Rottal-Inn district in Lower Bavaria. The aid will come from the EU Solidarity Fund (EUSF). (Read more: Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria )

 

Договорът със САЩ за обмен на полицейски данни: към възстановяване на доверието

Пленарна сесия Съдебно сътрудничество / Правосъдие и вътрешни работи01-12-2016 - 14:27
Ян Филип Албрехт  

Рамковото споразумение между ЕС и САЩ за обмена на информация между правораздавателните органи е стъпка към възстановяване на доверието след разкритията на Едуард Сноудън за масово следене онлайн, смята докладчикът Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия). Парламентът одобри на 1 декември споразумението, което обхваща защитата на личните данни, споделяни при разследвания на криминални престъпления. Договорът ще осигури „високи стандарти и висока степен на защита“, заявява г-н Албрехт. (Продължение: Договорът със САЩ за обмен на полицейски данни: към възстановяване на доверието )

 

ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни

Пленарна сесия Правосъдие и вътрешни работи01-12-2016 - 14:05

Споразумението „чадър“ между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменяни за целите на правосъдието, бе подкрепено от голямо мнозинство евродепутати в четвъртък. То ще гарантира високи и задължителни стандарти за защита на личните данни, които се обменят между полиция и правосъдни органи през Атлантика. (Продължение: ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни )

 

ЕП настоява за подробни декларации за конфликт на интереси на членовете на ЕК

Пленарна сесия Правосъдие и вътрешни работи01-12-2016 - 13:20

В незаконодателна резолюция, приета в четвъртък, се казва, че Европейската комисия трябва да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията, за да гарантира, че техните декларации за конфликт на интереси предоставят пълна картина на финансовото положение и дейностите на всеки комисар и неговото семейство. Периодът на „охлаждане“ за бивши комисари трябва да бъде удължен до 36 месеца. (Продължение: ЕП настоява за подробни декларации за конфликт на интереси на членовете на ЕК )

 
President Schulz sings the Budget for 2017_  

В бюджета за следващата година, евродепутатите гарантираха по-голяма подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане МСП, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания. (Продължение: Бюджетът ЕС 2017 одобрен с повече средства за младежта и икономически растеж )

 

Parliament demands better protection for small investors

Plenary Session Economic and monetary affairs01-12-2016 - 12:00

Small investors need better information about the possible risks and fees for investment products they might buy, say MEPs. They voted on Thursday, by 561 votes to 9 with 75 abstentions, to delay the introduction of a key explanatory document supplied by investment providers to consumers, while the EU Commission comes up with better proposals. (Read more: Parliament demands better protection for small investors )

 
Евродепутатите приеха сърдечно Кристалина Георгиева при последната и поява в пленарна зала като комисар.  

Председателят Шулц обяви, че в четвъртък ще се гласуват две резолюции за искане на становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменени за целите на правосъдието. Това ще стане точно преди гласуването на препоръката, изготвена от Ян Филип Албрехт. (Продължение: Откриване: добавено искане на мнението на Съда за споразумението ЕС-САЩ за данни )

 

Дебат относно споразумението за защита на личните данни ЕС- САЩ от 19.00 ч.

Пленарна сесия Съдебно сътрудничество30-11-2016 - 15:45

Споразумението „чадър“ между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменяни за целите на правосъдието, ще се дебатира в сряда от около 19.00 ч. българско време. То има за цел да гарантира високи и задължителни стандарти за защита на личните данни, които се използват от полиция и правосъдните органи при трансгранична превенция, следене и преследване на криминални престъпления, включително тероризъм. (Продължение: Дебат относно споразумението за защита на личните данни ЕС- САЩ от 19.00 ч. )

 
 
Дневен ред на пленарните заседания
 
30-11-2016 -
15:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Възобновяване на сесията и ред на работа
 
Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
Доклад:A8-0353/2016
Докладчик: Indrek Tarand
Докладчик: Jens Geier
BUDE
 
Преглед на МФР
 
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана
Доклад:A8-0328/2016 ***
Докладчик: Christofer Fjellner
INTA
 
Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления
Доклад:A8-0354/2016 ***
Докладчик: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.)
 
Общо разискване - Фонд „Солидарност“
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка
Доклад:A8-0341/2016
Докладчик: Salvatore Cicu
REGI
Положението в Италия след земетресенията
Доклад:O-000146/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000141/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000140/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000139/2016 Европейска комисия
 
Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
Доклад:A8-0315/2016
Докладчик: Pascal Durand
JURI
 
Кратко представяне на следния доклад:
Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води
Доклад:A8-0308/2016
Докладчик: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 
 
 
01-12-2016 -
09:00 - 11:00
Разисквания
 
 
Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост
 
Положението в Демократична република Конго
 
 
01-12-2016 -
11:00 - 11:30
Тържествено заседание
 
 
Обръщение на Бежи Каид ас-Себси, президент на Република Тунис
 
 
01-12-2016 -
11:30 - 13:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух
Доклад:A8-0329/2016 ***I
Докладчик: Maria Grapini
IMCO
 
Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента
Доклад:A8-0356/2016 ***I
Докладчик: Pervenche Berès
ECON
 
Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Доклад:A8-0334/2016 ***
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Доклад:A8-0336/2016 ***
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Доклад:A8-0337/2016 ***
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Доклад:A8-0333/2016 ***
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Доклад:A8-0335/2016 ***
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка
Доклад:A8-0341/2016
Докладчик: Salvatore Cicu
REGI
 
Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления
 
Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления
Доклад:A8-0354/2016 ***
Докладчик: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана
Доклад:A8-0328/2016 ***
Докладчик: Christofer Fjellner
INTA
 
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.
Доклад:A8-0347/2016
Докладчик: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения
Доклад:A8-0350/2016
Докладчик: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси
Доклад:A8-0348/2016
Докладчик: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
Доклад:A8-0352/2016
Докладчик: Monika Hohlmeier
BUDG
 
Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
Доклад:A8-0349/2016
Докладчик: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
Доклад:A8-0346/2016
Докладчик: Jens Geier
BUDG
 
Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
Доклад:A8-0351/2016
Докладчик: Jens Geier
BUDG
 
Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г.
Доклад:A8-0323/2016
Докладчик: Patricija Šulin
BUDG
 
Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
Доклад:A8-0353/2016
Докладчик: Indrek Tarand
Докладчик: Jens Geier
BUDE
 
Положението в Италия след земетресенията
Доклад:O-000146/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000141/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000140/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000139/2016 Европейска комисия
 
Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
Доклад:A8-0315/2016
Докладчик: Pascal Durand
JURI
 
Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води
Доклад:A8-0308/2016
Докладчик: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Положението в Демократична република Конго
 
Достъп до енергия в развиващите се държави
Доклад:O-000134/2016 Европейска комисия DEVE
 
Прилагане на eвропейската заповед за плащане
Доклад:A8-0299/2016
Докладчик: Kostas Chrysogonos
JURI
 
 
 
Предложен доклад по време на сесията
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
Референция: A8-0328/2016

Дата:
14-11-2016
Christofer Fjellner
INTA
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления
Референция: A8-0354/2016

Дата:
28-11-2016
Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.
Референция: A8-0323/2016

Дата:
14-11-2016
Patricija Šulin
BUDG
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
Референция: A8-0328/2016

Дата:
14-11-2016
Christofer Fjellner
INTA
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух
Референция: A8-0329/2016

Дата:
14-11-2016
Maria Grapini
IMCO
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Референция: A8-0334/2016

Дата:
15-11-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Референция: A8-0335/2016

Дата:
15-11-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Референция: A8-0336/2016

Дата:
15-11-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Референция: A8-0337/2016

Дата:
15-11-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение за собствените ресурси 2014/335/ЕС, Евратом във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г.
Референция: A8-0348/2016

Дата:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG
 
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия
Референция: A8-0349/2016

Дата:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG
 
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси)
Референция: A8-0350/2016

Дата:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
Референция: A8-0351/2016

Дата:
25-11-2016
Jens Geier
BUDG
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия
Референция: A8-0352/2016

Дата:
25-11-2016
Monika Hohlmeier
BUDG
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления
Референция: A8-0354/2016

Дата:
28-11-2016
Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента
Референция: A8-0356/2016

Дата:
29-11-2016
Pervenche Berès
ECON