Пресслужба 

BUDG 
 

After making every effort to reach a compromise on an adequate EU budget for 2019 during long hours on Friday, Parliament and Council have suspended the talks without agreement.

Пленарна сесия 
TRAN 
 

Актуализираните правила за пътници, използващи железопътен превоз, включват по-високо обезщетение при закъснение и оказване на по-добро съдействие за хора с намалена подвижност.

Пленарна сесия 
AFET 
 

Системното неизпълнение от страна на държавите членки на ЕС на правилата на ЕС относно контрола върху износа на оръжия трябва да подлежи на механизъм за санкции, заяви в сряда Парламентът.

Пленарна сесия 
ITRE 
 

ЕП прие пакета за телекомите, който ограничава цените на обажданията, улеснява достъпа до 5G мрежите с голям капацитет до 2020 г. и създава съобщителна система за извънредни ситуации.

Пленарна сесия 
BUDG 
 

Евродепутатите потвърдиха в сряда своята преговорна позиция за следващия дългосрочен бюджет, включително точна разбивката на стойностите, предвидени за всяка програма на ЕС.

Пленарна сесия 
CULT 
 

„Жена на война“, копродукция на Исландия, Франция и Украйна, е носителят на 12-ата награда за кино „ЛУКС“, обяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни в Страсбург в сряда.

       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания